Obavijest o regulaciji prometa za blagdan Svih svetih u Križu

Općinski načelnik Općine Križ dana 26.10.2018. godine donio je Zaključak o regulaciji prometa za blagdan Svih svetih u Križu.
Povodom blagdana Svih svetih, na dan 01.11.2018. godine (četvrtak) od 07:00 do 19:00 sati, na prilaznim pravcima prema mjesnom groblju Križ, regulacija prometa organizira se na slijedeći način:

  1. Promet u Zagrebačkoj ulici je jednosmjeran od raskrižja sa županijskom cestom u smjeru Križa do raskrižja sa Maksimirskom ulicom u Križu,
  2. Promet u Maksimirskoj ulici u Križu jednosmjeran je od Zagrebačke ulice do parkirališta kod mrtvačnice.

Ovakva regulacija prometavrijedi za sva vozila osim za vozila hitne službe, vatrogasna vozila i vozila Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Obavijest korisnicima koji se griju na drva

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a s područja su Općine Križ, da će se isplata novčanih sredstava izvršiti dana 06.11.2018. godine (utorak) u Križu, u sjedištu Općine Križ, Trg sv. Križa 5, od 08:00 sati do 14:00 sati u sobi broj 4. Obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

ODRŽANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Jučer je u Križu održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Sjednici je nazočilo 11 od 15 članova Općinskog vijeća (nisu nazočili Ivana Posavec Krivec, Marijo Šiletić, Sanja Jurić i Maja Lajpold). Na početku sjednice jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od prošle sjednice, kao i o radovima koji su u tijeku ili su privedeni kraju. Napomenuo je između ostalog da je krovište na Domu kulture Josip Badalić gotovo i čeka se primopredajni zapisnik te se radi završni obračun. Projekt javne rasvjete, odnosno modernizacije iste i dalje u tijeku i trebao bi uskoro biti priveden kraju. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. završila je sanaciju kanalizacije u Zagrebačkoj ulici te preasfaltirala nogostup. Započeli su radovi uređenja podova sale te pred ulaza i ulaznog trijema vrijedni oko 65 tisuća kuna u Domu kulture Milka Trnina Vezišće. Završeno je krpanje asfaltnih i tucaničkih cesta. Sanirane su najkritičnije dionice i to Moslavačka u Križu, Johovec, Donji Prnjarovec gdje je poseban problem lošeg i ispucalog asfalta. Na groblju u Križu rade se nove grobne kazete, njih preko 20, cijena radova je 70 tisuća kuna. Općinski je načelnik članove Općinskog vijeća također izvijestio o ostvarenim novim potporama od strane Zagrebačke županije: 10 tisuća kuna za Cross Hill Run i 10 tisuća kuna Dan Općine Križ. Odobrene su i potpore Zagrebačke županije za tehničku pomoć za projekte: 24.000,00 kn za dječji vrtić i 9.600,00 kn za projekt „Nije svaki otpad smeće“. Načelnik je napomenuo i da je sredinom mjeseca u Općini Križ proveden inspekcijski nadzor zaštite okoliša vezano uz osiguravanje uvjeta za razvrstavanje otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju otpadom. Inspekcija je protekla uredno. Spomenuo je i da se u proteklom periodu intenzivno radilo na prijedlogu proračuna za 2019. godinu te je isti u zakonskom roku dakle 15.10.2018. godine stavljen na savjetovanje s javnošću. Završio je rok za zaprimanje prijava za učeničke i studentske stipendije te je povjerenstvo pregledalo pristigle prijave koje se sada obrađuju i boduju. S ravnateljem Osnovne škole dogovoren je projekt produljenog boravka. Iako je ponovnim kontaktiranjem roditelja znatno smanjen broj zainteresiranih na svega njih 11, sada je red na školi da pripremi sve potrebno za organizaciju produljenog boravka. Roditelji bi trebali plaćati cijenu od 20 kuna po danu, a Općina će podmiriti trošak učitelja.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća nakon razmatranja prijedloga, jednoglasno su donijeli Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Razmatran je i prijedlog te je jednoglasno donesena nova Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Križ i visini naknade za korištenje, a kojom su osuvremenjene odredbe stare Odluke te podrobnije definirane lokacije javnih površina koje se daju na korištenje.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na temelju pisanog ugovora. Nakon postupka prikupljanja ponuda za obavljanje spomenutih komunalnih poslova, na koji su pristigle dvije od tri zatražene ponude, kao najpovoljniji izvođač radova izabrano je Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad koji će navedene poslove obavljati sukladno troškovniku radova koji iznosi 249.768,74 kuna.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Križ koju će sukladno provedenom postupku obavljati najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo Mivegra d.o.o. Ivanić-Grad.

Općinsko je vijeće jednoglasno odobrilo izdvajanje novčanih sredstava za plaćanje trgovačkom društvu Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad za nabavu opločnika za izgradnju i obnovu pješačkih staza u dijelu Zagrebačke ulice i Trga Svetog Križa u Križu, u iznosu 118.578,55 kn. Također je vezano uz navedeni projekt, jednoglasno donesen zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu 389.025,00 kuna za izgradnju i obnovu spomenutih pješačkih staza i to trgovačkom društvu Am-Majpi d.o.o. iz Bešlinca.

SPOMEN NA RUDOLFA PEREŠINA I POGINULE BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA U NOVSKOJ

Ove nedjelje 28.10.2018. godine Općinski načelnik općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić nazočili su 14. Memorijalu Rudolf Perešin u Ivanić Gradu i Cagincu.

Rudolf Perešin 25.10.1991. godine  odlučio  je MIG-om napustiti JNA i uključiti se u obranu svoje domovine Hrvatske. Tim svojim domoljubnim činom nanio je težak moralni i politički udarac agresorskoj vojsci i njezinu zrakoplovstvu, a građanima Hrvatske neizmjeran ponos, prkos i rast nacionalnog naboja i svijesti u najkritičnijim danima Domovinskog rata.   U povodu obilježavanja 14. Memorijala Rudolfa Perešina, Karate klub “KIK“ Kloštra Ivanića i Križa organizira IV. Cup RUDOLF PEREŠIN“ koji je održan u subotu 27.10.2018. godine s u Školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Milke Trnine u Križu.

Spomenimo i da su u ponedjeljak 29.10.2018. godine Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić zajedno s zamjenikom Zlatkom Hrastićem te predstavnicima Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić kao i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, odali počast svim poginulim, umrlim i stradalim braniteljima na centralnom Spomen području svim poginulim braniteljima na zapadnoslavonskom ratištu u periodu 1991.- 1995. godina na lokalitetu Trokut-Novska.

U subotu 27.10.2018. godine u Ivanić-Gradu, u Župnoj crkvi Sv. Petra Apostola je u organizaciji Grada Ivanić-Grada Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica Zagrebačke županije, Ogranak Ivanić-Grad, održana misa zadušnica za poginule i umrle branitelje Grada Ivanić-Grada Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ. Tom prigodom, ispred Općine Križ, Zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić zapalio je svijeću ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Ivanić-Gradu.