Održana 2. sjednica Savjeta mladih Općine Križ

Novi saziv Savjeta mladih Općine Križ u petak 26.10.2018. godine održao je 2. sjednicu Savjeta mladih Općine Križ. Uz predsjednika Savjeta mladih Valentina Galića, sjednici su nazočile i članice Sonja Bobić, Matea Grgić, Sara Medved, a na sjednicu je bio pozvan i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić. Savjet mladih u proteklom je periodu radio na izradi novog Poslovnika o radu Savjeta mladih budući da je isti bio zastario te ga je bilo nužno uskladiti s važeći propisima. Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Križ jednoglasno je usvojen kao i Programa rada Savjeta mladih Općine Križ za 2019. godinu i Financijski plan Savjeta mladih za 2019. godinu

Općinski je načelnik dao punu podršku savjetu mladih u ostvarivanju zacrtanih planova za 2019. godinu i to na dobrobit svih mladih naše Općine.

Programom rada Savjet mladih Općine Križ, kao savjetodavno tijelo Općine Križ, nastoji tijekom 2019. godine unaprijediti rad Savjeta mladih s ciljem poticanja sudjelovanja mladih u razvoju društvenih, kulturnih, sportskih, edukativnih i ostalih događanja mladih i za mlade.

Tako planiraju između ostalog organizaciju susreta Savjeta mladih Općine Križ i susjednih gradova i općina, organiziranje okruglih stolova, rasprava, predavanja, tribina, sudjelovanje u organizaciji i provedbi Dana Općine Križ 2019. godine, organizacija događanja i sudjelovanje u volonterskim i humanitarnim akcijama, promociju zdravog života među mladima i slično.

Na narednoj sjednici vijeća, članovi Općinskog vijeća Općine Križ glasat će o davanju odobrenja Općinskog vijeća na Program rada Savjeta mladih Općine Križ za 2019. godinu i Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. godinu.