Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2015. – 2017. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2015. godini

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2015. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2015. godinu

Proračun Općine Križ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2016. – 2018. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2016. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2016. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2016. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2016. godini

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2016. godini

Program socijalnih potreba Općine Križ za 2016. godinu

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Križ za 2016. godinu

Odluka o grbu i zastavi Općine Križ

Zaključk o usvajanju Prethodne studije isplativosti Aglomeracije Križ – Novoselec

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku akademsku godinu 2015.2016.

Odluka o dodjeli Plakete Milke Trnine

Zaključak o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja te sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2015. godinu

Zaključak o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Križ za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima u 2015. godini

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim osobama u 2015. godini

Odluka o odobravanju otpisa pojedinih potraživanja

Odluka o kupnji zemljišta i izdvajanju novčanih sredstava

 

Skip to content