Zaštita podataka

Voditelj obrade Općina Križ
Adresa (ulica i broj) Trg Svetog Križa 5
Poštanski broj 10314
Sjedište Križ
Broj telefona 01 2831 510
Broj faksa 01 2831 523
Službenik za zaštitu podataka
Ime i prezime Maja Dundović Pleša
Broj telefona 01 2831 510
Broj faksa 01 2831 523
E-mail info@opcina-kriz.hr
Zamjenik službenika za zaštitu podataka
Ime i prezime Sandra Crnković
Broj telefona 01 2831 510
Broj faksa 01 2831 523
E-mail info@opcina-kriz.hr