TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Trgovačko društvo PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. za  razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom

Zagrebačka 7, 10314 Križ
Telefon: 01/ 3331-900
Fax: 01/2824-807
e-mail: info@poduzetnicka-zona-kriz.hr
Uprava društva: direktor Mario Grdenić
Skupština trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. : Marko Magdić (predstavnik Općine Križ)


Trgovačko društvo IVAKOP d.o.o
 za komunalne djelatnosti
Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
Telefoni: 01/ 2888-938, 01/2821-420, 01/2821-417
Fax: 01/ 2888-937
e-mail: info@ivakop.hr
www.ivakop.hr
Uprava društva: direktorica Sanja Radošević, dipl.oec.
Skupština Ivakop-a d.o.o. za komunalne djelatnosti Ivanić-Grad: Javor Bojan Leš (predstavnik Grada Ivanić-Grada), Marko Magdić (predstavnik Općine Križ) i Željko Filipović  (predstavnik Općine Kloštar Ivanić)
Nadzorni odbor Ivakop-a d.o.o. za komunalne djelatnosti Ivanić-Grad: Željko Pongrac (predstavnik Grada Ivanić-Grada), Ratko Sokolić (predstavnik Općine Križ) i Željko Jozić (predstavnik Općine Kloštar Ivanić)

Trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
Telefon: 01/ 28 31 270, Hitne intervencije: 099/ 49 52 716
Fax: 01/28 31 271
e-mail: ivaplin@ivaplin.hr
www.ivaplin.hr 
Uprava društva: direktor Darko Rupčić dipl. ing.
Skupština trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom: Javor Bojan Leš (predstavnik Grada Ivanić-Grada), Marko Magdić (predstavnik Općine Križ) i Željko Filipović  (predstavnik Općine Kloštar Ivanić)
Nadzorni odbor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom : Milivoj Maršić (predstavnik Grada Ivanić-Grada), Branko Šafran (predstavnik Općine Kloštar Ivanić)  i Željko Brincka (predstavnik Općine Križ)

 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb
Telefon: 01/3492-100
Fax: 01/ 3492-104
e-mail: viozz@viozz.hr
www.vioz.hr
Uprava društva: direktor Tomislav Masten
Skupština trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.: svi članovi Društva – Grad Dugo Selo, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Vrbovec, Grad Ivanić-Grad, Općina Rugvica, Općina Križ, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina Frkaševac, Općina Preseka, Općina Bedenica, Općina Rakovec (predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici odnosno imenovani predstavnici)
Nadzorni odbor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o: Anto Bauer, Gabrijela Braun Jelašić, Stjepan Ptiček, Marko Krilić, Tomislav Dobrica i Nenad Babić.

Sva pitanja vezana uz vodoopskrbu i odvodnju na  području Grada Ivanić-Grada te Općina Križ i Kloštar Ivanić građani mogu uputiti na sljedeće brojeve telefona:
01/4095-130 naplata i obračun usluga / 01/4095-131 tehnička služba
Te e-mail adrese:
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije:   viozz@viozz.hr
Ured Ivanić Grad:   vjekoslav.broz@viozz.hr (voditelj ureda)
Adresa ureda Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu i dalje je na adresi Savska 50 (u zgradi Ivakopa).

 

Trgovačko društvo OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o.
Park Stjepana Posezija 5, 10310 Ivanić-Grad
Direktor: 01/ 2821-623
Računovodstvo: 01/ 2881-656
Redakcija: 01/ 2821-622
Studio: 2881-657
Fax 01/ 2881-655
e-mail: oriivg@net.hr
www.ori.hr
Uprava društva: direktorica: Radojka Šporer
Skupština trgovačkog društva Obiteljski  radio Ivanić d.o.o.: Božidar Balenović (predstavnik Općine Kloštar Ivanić),  Nina Grgat (predstavnik Općine Križ), Ivana Marjanović (predstavnica Grada Ivanić-Grada) te 10 članova sadašnjih i bivših zaposlenika (Davor Lebović, Jadranka Gvozdović, Višnja Canjek-Macan, Radojka Šporer, Vladimir Derežić, Vesna Gregčević, Milica Svetličić, Željko Robek, Branka Derežić, Blaženka Blagaj)