Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ:

Mandatna komisija:
Mario Matanić – predsjednik
Zrinko Hatvalić – član
Daniel Maček – član

Odbor za izbor i imenovanja:
Radovan Rajčević – predsjednik
Mijo Kovač – član
Blaž Prcela – član

Odbor za statutarno-pravna pitanja:
Suzana Juričić – predsjednica
Mirjana Srebačić – član
Dubravko Bahlen – član

Odbor za financije i proračun:
Stevo Turčinović – predsjednik
Zoran Borić – član
Marijo Šiletić – član

Ostala radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ:

Etički odbor za nadzor poštovanja Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Križ

Dalibor Ozvačić – predsjednik
Suzana Juričić – član
Blaž Prcela – član

Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Iva Halić – predsjednica
Zoran Borić – zamjenik predsjednice
Branko Arbanas – član
Zdravka Grdenić – članica
Sandrino Rac – član

Povjerenstvo za provedbu radnji u postupku određivanja imena ulica i trgova na području Općine Križ
Dubravko Poje – predsjednik
Lovro Đerek – član
Vlado Bubenik – član
Srečko Sraka – član
Dario Nikšić – član

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Branko Arbanas – predsjednik
Zdravko Halić – član
Vlado Bubenik – član
Ivica Rukljač – član
Stevo Horvat – član

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Branka Kujundžija – predsjednica
Tea Rukavina – članica
Jelena Perković – članica
Ivana Vukošić – članica
Irena Džinić – članica
Zoran Družinec – član
Zorica Špoljarić – članica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ
– predstavnici Općine Križ: Sandrino Rac, Danijel Maček, Dragica Knok