ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:
ĐURO PAHER

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA


PRVI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:
RADOVAN RAJČEVIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA


DANIEL MAČEK

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA


STEVO TURČINOVIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA


SUZANA JURIČIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA


MIRJANA SREBAČIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA


MARIJO ŠILETIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: SDP – HSU – HNS – HSLS


RATKO SOKOLIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: SDP – HSU – HNS – HSLS


ZRINKO HATVALIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: SDP – HSU – HNS – HSLS


DUBRAVKO BAHLEN

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: SDP – HSU – HNS – HSLS

BLAŽ PRCELA

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HDZ – BUZ – HČSP


MARIO MATANIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HDZ – BUZ – HČSP


ZLATKO HRASTIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: HDZ – BUZ – HČSP


MIJO KOVAČ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA

ZORAN BORIĆ

Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA