ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:
MLADEN ROGIĆ
Email:mladen.rogic@opcina-kriz.hr
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

PRVI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:

STEVO TURČINOVIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

KSENIJA KRSNIK
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

TINA MATANIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

MIROSLAV PRANJIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

LOVRO ĐEREK
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

DUBRAVKO POJE
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

BLAŽ PRCELA 
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 


INES DUNDOVIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

 

STJEPAN PEČNJAK
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 


DRUGI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:

MARIJO ŠILETIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

 

 

 

 

IVANA POSAVEC KRIVEC 
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

 

 

 

 

 

 

SANJA JURIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA-HDS

 

 

 

MAJA LAJPOLD
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
BANDIĆ MILAN 365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI

 

 

 

ZORAN BORIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 

 

 

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU ZA FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA…

ZORAN BORIĆ

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA srpanj 2018.
OBAVIJEST DA U NAVEDENOM RAZDOBLJU NISU PRIMLJENE DONACIJE srpanj 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu – Zoran Borić

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA-Zoran Borić

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA – Đuro Paher

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA – Mijo Kovač