ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:

BLAŽ PRCELA 
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 


PRVI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:

DUBRAVKO POJE
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS


DRUGI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ:

MARIJO ŠILETIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

 

 

KSENIJA KRSNIK
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 


MLADEN ROGIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

TINA MATANIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

MIROSLAV PRANJIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 


PETRA MOŠNIČKA BOŽIČEVIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 


INES DUNDOVIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

ANDREJA MARTIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

 

STJEPAN PEČNJAK
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA-LABURISTI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS

 

 

SLAĐANA VASILJEVIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

 

 

 

 

SANJA JURIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA-HDS

 

 

 

 

MAJA LAJPOLD
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
BANDIĆ MILAN 365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI

 

 

 

ZORAN BORIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je član izabran:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 

 

 

Mogućnost neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća)

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15), Saziv i Dnevni red sjednica Općinskog vijeća Općine Križ kao i vrijeme te mjesto njihovog održavanja objavljuje se na Internetskoj stranici Općine Križ te sredstvima javnog priopćavanja.

Mogućnost neposrednog uvida u rad Općinskog vijeća Općine Križ Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15) propisana je člankom 124. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18.) i to na način da sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. Sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisutnosti javnosti ili je nazočnost nemoguća radi prostornih ograničenja. Građani su dužni predsjedniku Općinskog vijeća najaviti svoju namjeru dolaska na sjednicu Općinskog vijeća.“

Odluka o raspoređivanju dijela sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ za 2021. godinu

Izvješće Mandatne komisije od 07.12.2020.

Izvješće Mandatne komisije 04.11.2020.

Izvješće Mandatne komisije 02.10.2020.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito god. financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika OV Općine Križ za 2020. god.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih srdstava za redovito god. financiranjepolitičkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ za 2019. g

Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. god

Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2019. godinu

 

ZORAN BORIĆ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU SA SASTAVNIM DIJELOVIMA

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA srpanj 2018.
OBAVIJEST DA U NAVEDENOM RAZDOBLJU NISU PRIMLJENE DONACIJE srpanj 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu – Zoran Borić

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2017. I IZVJEŠĆA-Zoran Borić

 

 

Skip to content