• prosinac 20, 2019
  • 5:00 pm
  • Dom kulture Josip Badalić Križ

BOŽIĆNI DJEDOMOBIL, besplatna predstava za djecu Kazališta Smješko
– Dom kulture Josip Badalić Križ