IZVANREDNE MJERE POMOĆI OPĆINE KRIŽ – Zajedno u borbi protiv COVID 19

Poštovani sugrađani, poduzetnici i obrtnici,

U svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Općine Križ u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom COVID 19, Općina Križ uvodi sljedeće mjere:

 1. za vrijeme obustave redovitog rada vrtića zbog protuepidemijskih mjera do obustave mjera Vlade RH i kriznog stožera za Covid-19, roditelji koji neće koristiti usluge vrtića oslobađaju se plaćanja programa predškolskog odgoja;
 2. Za sve tvrtke i obrtnike u narednih 3 (tri) mjeseca OSLOBAĐA se plaćanje komunalne naknade;
 3. Obustavljaju se isplate tekućih donacija svim Udrugama s područja Općine Križ koje nemaju redovna natjecanja i/ili sudjeluju u organizaciji manifestacija koje se ne organiziraju do daljnjega;
 4. Službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Općine Križ smanjuje se plaća za iduća 3 (tri) mjeseca za 10%;
 5. Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika iduću plaću u visini 1/3 (jedne trećine) donirati će za borbu protiv koronavirusa;

Vjerujem da će se ovim konkretnim mjerama barem djelomično olakšati poslovanje kako roditeljima tako i gospodarstvenicima s područja naše Općine u periodu kada ne znamo do kada će epidemija trajati. Također iako je teško predvidjeti sve ekonomske posljedice kojih će zasigurno biti, i mi želimo pokazati solidarnost na ovakav način.

S poštovanjem,

Marko Magdić,

Općinski načelnik Općine Križ

62 pozitivne osobe na COVID-19 u Zagrebačkoj županiji

IZVOR:www.zagrebacka-zupanija.hr

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije u nedjelju 29.03. do 11:00 sati evidentirane su 62 osobe kojima je dokazana bolest uzrokovana novim koronavirusom.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Prvi zabilježeni slučaj koji je evidentiran pod Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije Ivanić-Grad (Dom zdravlja u Ivanić-Gradu) odnosi se na oboljelu osobu u općini Križ.  Druga oboljela osoba je iz Ivanić-Grada, a bila je u direktnom doticaju sa žarištem u Križu.

Sljedeće informacije bit će objavljene u ponedjeljak, 30.03.2020. oko 11:00 sati na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Pozivamo stanovnike Zagrebačke županije da poštuju upute Stožera civilne zaštite RH jer jedino odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Obavijest o postupku izdavanja propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta na području Općine Križ

Za potrebe provedbe Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-14 od 23. ožujka 2020. god.), Stožer civilne zaštite Općine Križ, kao nadležno tijelo za provedbu iste Odluke, odlučuje da će propusnice iz svoje nadležnosti, za okolnosti na koje se ne odnosi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Općini Križ, a to su:

 • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili
 • kupnja hrane i osnovnih potrepština,

izdavati od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 12,00 sati, u OPĆINI KRIŽ, Trg Svetog Križa 5,

 • uz predočenje isprave o mjestu prebivališta ili stalnog boravka i
 • uz provjeru u policiji da li osoba koja traži propusnicu za napuštanje prebivališta ima mjeru samoizolacije ili karantene.
 • popunjeni zahtjev za izdavanje Propusnice

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE

Zahtjev za izdavanje propusnice može se podnijeti i elektroničkim putem, na adresu: info@opcina-kriz.hr

Za izvršenje nadzora nad provedbom ulazaka i izlazaka s područja prebivališta ili stalnog boravišta na području Općine Križ, Stožer civilne zaštite Općine Križ izdaje naredbu operativnim snagama Vatrogasne zajednice Općine Križ za vršenje nadzora na više lokacija na granicama Općine Križ, sukladno uputama Stožera civilne zaštite Općine Križ.

ODLUKA o postupku izdavanja propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta na području Općine Križ i provedbi nadzora

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta Stožera civilne zaštite RH

Informacije o propusnicama za poljoprivredne proizvođače s područja Zagrebačke županije

IZVOR: www.zagrebacka-zupanija.hr

Pozivamo poljoprivredne proizvođače s područja Zagrebačke županije koji trebaju propusnicu kao bi došli do svoji nasada, usjeva, pčelinjaka i farmama kojima imaju žive životinje da se za propusnicu, ukoliko zadovoljavaju niže navede kriterije propisane od strane Ministarstva poljoprivrede, obrate na sljedeće kontakte: 01/2011-808; 091/5129-734 e-mail: vlasta.rubesa.vili@mps.hr ili putem web forme www.savjetodavna.hr/propusnice

Zahtjev za propusnicu ispunjava samo onaj kome treba propusnica,  a to može biti  nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji kao fizičke osobe nisu obuhvaćeni Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH koji je donio Stožer civilne zaštite RH dana 23. ožujka 2020. Zahtjev za propusnicu ne mora ispuniti OPG koji nema potrebe izlaziti iz područja prebivališta ili stalnog boravišta.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Za više informacija pogledajte web stranice Ministarstva poljoprivrede.

Proglašena prirodna nepogoda potres za područje Općine Križ

Proglašena prirodna nepogoda potres za područje Općine Križ

25.03.2020.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 24. ožujka 2020. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom za područje općina Jakovlje, Luka, Klinča Sela, Orle, Križ i Stupnik te gradova Sveti Ivan Zelina, Sveta Nedelja i Velika Gorica zbog velikih šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima koje su nastale 22. ožujka 2020. godine.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Križ obavještava sve zainteresirane osobe da štete mogu prijaviti isključivo na email: info@opcina-kriz.hr zaključno sa 01.04.2020. godine na propisanom Obrascu PN, uz prilaganje fotografija o nastaloj šteti.

obrazacpn_potres2020

ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE POTRES

OBJAVA PRETHODNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GS-A U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA DOVRŠETAK IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA

OBJAVA PRETHODNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GS-A U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA DOVRŠETAK IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA
Dana 24. ožujka 2020. godine Općina Križ je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavila postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima povezano s Dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova „DOVRŠETAK IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA”. Postupku savjetovanja sa svom popratnom dokumentacijom moguće je pristupiti putem ove poveznice:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3775140

TUMAČENJE – Kome se obratit u slučaju da trebate propusnicu za napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravka?

izvor:https:www.zagrebacka-zupanija.hr

Kome se obratit u slučaju da trebate propusnicu za napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravka?

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Odluka je dostupna ovdje. Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije NE IZDAJE PROPUSNICE, IZDAJU IH LOKALNI STOŽERI ILI POSLODAVCI.

Prema spomenutoj Odluci, zabrana napuštanja mjesta prebivališta SE NE ODNOSI NA NIŽE NAVEDENE TOČKE, ali je za kretanje potrebno imati propusnicu U SLUČAJU KRETANJA VAN GRADA ILI OPĆINE U KOJOJ IMATE PREBIVALIŠTE ILI STALNI BORAVAK

 1. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja – propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili jednostavnije rečeno poslodavac
 2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe – propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili jednostavnije rečeno poslodavac
 3. izvješćivanje javnosti – propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili jednostavnije rečeno poslodavac
 4. stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb – propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine
 5. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština – propusnicu izdaje STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA ILI OPĆINE u kojoj prebiva osoba kojoj je propusnica potrebna
 6. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće – odgovorna osoba u pravnoj osobi ili jednostavnije rečeno poslodavac
 7. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 – odgovorna osoba u pravnoj osobi ili jednostavnije rečeno poslodavac

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • nezadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu

Dakle, dozvoljena su kretanja građana unutar istog grada ili općine ukoliko nema propisanih mjera administrativnog nadzora (samoizolacija) pri čemu ponavljamo da je bitno držati se uputa nadležnih institucija koje preporučaju ostanite doma!

Ukoliko se treba putovati između općina i gradova potrebna je propusnica. Ovisno o svrsi putovanja različita je i nadležna osoba za izdavanje iste. U svrhu odlaska na posao, izdaje ju poslodavac. U svrhu pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili u svrhu kupnje hrane i osnovnih potrepština propusnicu izdaje Stožer civilne zaštite grada ili općine u kojoj prebiva osoba kojoj je propusnica potrebna. Za stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb, propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.