Poduzetnicima Zagrebačke županije krediti s kamatnom stopom već od 0,3%

Zagrebačka županija subvencionirat će kamatne stope na kredite mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima koji ulažu na njenom području u visini jednog postotnog boda, i to za tri kreditna programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) s kojom je Županija sklopila Ugovor o poslovnoj suradnji. Ukupni kreditni potencijal Zagrebačke županije za kredite koje osigurava HBOR iznosi 30 milijuna kuna, a Županija će kamatu subvencionirati za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Prihvatljivim korisnicima kredit može biti odobren izravno ili putem poslovnih banaka za financiranje ulaganja u osnovna sredstva te za financiranje obrtnih sredstava, uz uvjete definirane kreditnim programima HBOR-a i to „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“.

Zagrebačka Županija – dluka o provođenju programa HBOR subvencija kredita

Više na:

https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika/

https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-privatnog-sektora/

 

Informacija Ivakop-a d.o.o. o odvozu glomaznog otpada

Ivakop podsjeća sve korisnike usluge odvoza otpada s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ koji su zainteresirani za odvoz glomaznog otpada da mogu do 21. veljače 2020. godine podnijeti prijavu za odvoz istog putem:

  • e-maila: ivakop@ivakop.hr
  • faksa na broj 2888-937,
  • poštom na adresu sjedišta Ivakop d.o.o.
  • osobno ili popuniti Zahtjev putem web aplikacije na stranici www.ivakop.hr

Molimo sve naše korisnike da dobro pročitaju dopis koji su dobili na kućne adrese, s popisom predmeta koji pripadaju glomaznom otpadu. Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno.

Odvoz glomaznog otpada

 

U Općini Križ pokrenuta inicijativa kratkog opskrbnog lanca proizvoda s lokalnog područja

U Općini Križ jučerašnjim predavanjem u Domu kulture Josip Badalić Križ, pokrenuta je inicijativa za formiranje kratkog opskrbnog lanca proizvoda s područja Općine Križ i okolice te ostalih zainteresiranih proizvođača koji zadovoljavaju uvijete. Predavanje o ideji i iskustvima pokretanja jednog takvog projekta održala je Valentina Hažić, stručnjakinja za kratke opskrbne lance, certificirana trenerica za rad s udruženjima poljoprivrednih proizvođača i predsjednica Udruge “Najbolje ‘z Međimurja” koja je uspostavljena kao prvi organizirani kratki opskrbni lanac u Hrvatskoj.

Okupljeni poljoprivrednici i predstavnici Općine Križ mogli su iz prve ruke čuti koje su prednosti takvog opskrbnog lanca, ali i koji su izazovi u njegovom formiranju. „Ovom uvodnom radionicom cilj je bio dati ideju poljoprivrednim proizvođačima i vidjeti njihovu zainteresiranost“, istaknuo je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te naglasio da je sada sve na njima i njihovoj volji i želji da se u Općini Križ ovako nešto pokrene. Općina je ta koja je spremna podržati ih financijski  te na način da osigura prodajni prostor. „Ova je radionica nastavak promišljanja kako potaknuti i pomoći poljoprivrednu proizvodnju u Općini Križ, kojom se nastavlja kontinuitet pomoći poljoprivrednicima koju Općina Križ provodi kroz Proračun osiguranim subvencijama za poljoprivrednike, a koje su protekle godine iznosile oko 700.000,00 kn i projektima kao što su izgradnja tržnice na malo financirana sredstvima Europske Unije, koja bi s radom trebala započeti ovog proljeća“, naglasio je Općinski načelnik.

Ono što je ključno u ovoj inicijativi/projektu je to da se radi o dobrovoljnom interesnom udruženju proizvođača koji je besplatan. Svaki proizvođač može izdvojiti proizvode iz svoje proizvodnje s kojima želi ući u kratki opskrbni lanac, ali to su nužno najbolji proizvodi s kojima raspolaže.

Cilj je, kako je istaknula Valentina Hažić, u kratkom opskrbnom lancu okupiti što više proizvođača sa što većom paletom različitih domaćih proizvoda i plasman svježih sezonskih proizvoda bez posrednika, u direktnom kontaktu s kupcima koji traže lokalnu hranu transparentnog porijekla.

Oslanjajući se na strategiju Europske Unije „od polja do stola“, cilj je potaknuti lokalnu proizvodnju i stimulirati lokalni ekonomski razvoj jer ovakvim načinom prodaje novac lokalno kruži, a proizvođačima se daje prilika i pristup tržištu na način da budu prva karika u lancu do kupca, bez posrednika, a time osiguravaju bolju cijenu svojih proizvoda dok kupac dobiva kvalitetnu lokalnu hranu koju kupuje tamo gdje se proizvodi.

 

 

 

POJAŠNJENJE VEZANO UZ OBAVIJEST O BESPLATNOM PRIKLJUČENJU NA VODOOPSKRBNU MREŽU

S obzirom na učestala pitanja oko obavijesti trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., o mogućnosti besplatnog priključenja na vodoopskrbnu mrežu u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU, napominjemo sljedeće:

– naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

viozz.hr/rvs-zagrebacke-zupanije-zagreb-istok/

– u sklopu spomenutog projekta, izvode se i kućni priključci uključujući i vodomjerna okna sa svim pripadnim elementima.

– priključci se rade na CIJELOM vodoopskrbnom području Grada Ivanić – Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ.

– svi zainteresirani za realizaciju besplatnog priključka mogu sve dodatne informacije saznati isključivo od trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., poslovne jedinice Ivanić – Grad, a za realizaciju besplatnog priključka prije svega potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA JAVNU VODOOPSKRBU,  a u kojem su navedeni svi potrebni dokumenti za realizaciju priključka, te predati isti na dolje navedenu adresu.

Adresa: Savska 50
10310 IVANIĆ GRAD
tel. 01.4095130 01.4095131
fax. 01.4095133
Vjekoslav Broz
Rukovoditelj poslovne jedinice
tel. 01.4095 132 mob. 091.6046 078
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00
HITNE INTERVENCIJE:
mob. +385 91.6035429

 

Održan sastanak Općinskog načelnika s predstavnicima Hrvatskih voda o zajedničkim projektima na području Općine

Kako bi odredili buduće zajedničke projekte na području Općine Križ, Općinski načelnik Marko Magdić održalo je radni sastanak s predstavnicima Hrvatski voda d.o.o., koje je zastupao zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić.

Iako su Hrvatske vode d.o.o. za ovu godinu već napravile plan i program rada i Upravno vijeće je dobar dio sredstava već rasporedilo, ovaj sastanak bio je nužan radi planiranja budućih projekata. „Dobra je to prilika da se ove godine pripreme svi projekti i u tom kontekstu osiguraju sredstva, da s idućom godinom, a možda i u zadnjem kvartalu ove godine krenemo s pripremom i raspisivanjem javne nabave za projekti koji su ovdje gorući“- istaknuo je Davor Vukmirić.

Jedan od problema s kojim su upoznati svi mještani Općine Križ  je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, malen postotak od 62 posto priključaka na vodoopskrbu, te košnja vodotoka i kanala.

“Upravo je ovih dana potpisan ugovor s tvrtkom koja je dobila koncesiju. S te je strane napravljen pomak, a ja s ove pozicije pozdravljam inicijativu načelnika i svih onih koji su se uključili da dođe do ovog sastanka. Vrata Hrvatskih voda za Općinu Križ su širom otvorena“- zaključio je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić.

Iz Općine poručuju kako se razgovori s Hrvatskim vodama nastavljaju, a u tjednu koji je pred nama općinsko vodstvo će održati i sastanak s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije.

OBAVIJEST o mogućnosti priključenja na vodoopskrbnu mrežu bez plaćanja novčane naknade.

OBAVIJEST o mogućnosti priključenja na vodoopskrbnu mrežu – vodoopskrbno područje Ivanić – Grad (Grad Ivanić – Grad, Općina, Kloštar Ivanić, Općina Križ.

U tijeku je Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Gradu sklopu Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU „Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“.

Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. U sklopu radova izvode se kućni priključci uključujući i vodomjerna okna sa svim pripadnim elementima.

Ovim putem Vas obavještavamo da kao novi korisnici imate mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade. Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti sufinanciran preko projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (isti uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna).

Po završetku svih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata, svih ispitivanja i ishođenja uporabne dozvole steći će se uvjeti za korištenje usluge o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti temeljem Članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).

Javni isporučitelj vodnih usluga
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Poziv poljoprivrednicima na radionicu o formiranja kratkog opskrbnog lanca proizvoda s područja Općine Križ

Općina Križ i Odbor za poljoprivredu Općine Križ poziva sve zainteresirane na uvodnu radionicu s ciljem formiranja kratkog opskrbnog lanca (dalje u tekstu: KOL) na području Općine Križ čija je uspostava i organizacija u nadležnosti Općine Križ. Radi se o organiziranom udruženju poljoprivrednih proizvođača koji će obuhvatiti najkvalitetnije proizvode sa područja Općine pod zajedničkim nazivom. Ideja KOL-a je okupiti proizvođače koji žele svoje proizvode zajednički plasirati na lokalnom tržištu bez posrednika. U središtu pozornosti je sam proizvođač zajedno s najboljim proizvodima koje on predstavlja. Proces proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda je na visokom stupnju transparentnosti i sljedivosti što znači da je ključno i lokalno porijeklo sirovine iz koje je proizveden krajnji proizvod. Radi se o interesnom udruženju proizvođača s ciljem zajedničkog nastupa i promocije na lokalnom tržištu čija će suradnja biti definirana prema usuglašenoj pravnoj formi.

Uvodnu radionicu za buduće potencijalne i zainteresirane članove i predstavnike institucija u trajanju od ukupno tri sata koja će se održati 11.02.2020. godine (utorak) s početkom u 18 sati u kino sali Doma kulture Josip Badalić u Križu, voditi će stručnjakinja za kratke opskrbne lance, certificirana trenerica za rad s udruženjima poljoprivrednih proizvođača i predsjednica Udruge “Najbolje ‘z Međimurja” koja je uspostavljena kao prvi organizirani kratki opskrbni lanac u Hrvatskoj, Valentina Hažić.

Ono što je ključno u ovoj inicijativi/projektu je to da se radi o dobrovoljnom interesnom udruženju vas proizvođača u kojem možete zadržati sve svoje dosadašnje prodajne kanale i načine poslovanja, a ulazak u KOL je besplatan. Svaki proizvođač može izdvojiti proizvode iz svoje proizvodnje s kojima želi ući u KOL, ali to su nužno najbolji proizvodi s kojima raspolaže.

Ako ste zainteresirani saznati više i pridružiti se timu najboljih poljoprivrednih proizvođača i kvalitetnije plasirati svoje proizvode na tržište, potvrdite svoj dolazak na radionicu najkasnije 11.02.2020. godine na e mail: info@opcina-kriz.hr ili broj telefona 01/2831 510

Nakon radionice, poljoprivredni proizvođači će biti u mogućnosti iskazati svoj interes za uključivanjem te biti upoznati s razinama kontrole za ulazak u KOL.

Nastavak projekta predviđa i prijavu projekta na Mjeru 16 Natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH kroz koji će biti moguće financirati tekuće troškove suradnje osnovanog KOL-a.

U cijelom procesu, Općina Križ biti će podrška poljoprivrednicima budući je ovaj projekt od značaja za razvoj poljoprivrede i uspostave lokalnih sustava hrane na području Općine Križ.

SADRŽAJ UVODNE RADIONICE

– uvod u kratke opskrbne lance (definicija, načela, klasifikacija, europski i hrvatski zakonodavni okvir)
– prijenos iskustvenog znanja o osnivanju prvog organiziranog kratkog opskrbnog lanca u Hrvatskoj „Najbolje ‘z Međimurja“ i pokretanja Međimurskog štacuna (prvog dućana u vlasništvu poljoprivrednika) – izazovi i rješenja
– o mogućnostima povećanja prihoda na obiteljskim gospodarstvima
– prijenos iskustva iz ostalih zemalja članica EU
– motivacija i podizanje svijesti sudionika o važnosti poslovanja kroz kratke opskrbne lance kroz konkretne primjere

Udruga vinogradara i vinara „ŠKAF“ Križ poziva na OBNOVU izobrazbe o održivoj uporabi pesticida

 Udruga vinogradara i vinara „ŠKAF“ Križ, organizira OBNOVU edukacije pučanstva i izobrazbu o održivoj uporabi pesticida i Zakonske obaveze, samo za one koji su prvi puta polagali 2015 g. jer iskaznica važi 5 godina. Edukacija će se održati 08.02.2020. subota u 10:00 sati u Društvenom domu u Križu.

Potrebna dokumentacija:

-kopija postojeće iskaznice o položenoj Izobrazbi 2015 g.

Prijave do 06.02.2020. na tel.: 091/510-5885

Upravni Odbor

„ŠKAF“ Križ