Tablica 23: Udruge civilnog društva na području Općine Križ

  Udruga Naselje   Udruga Naselje
1. Vatrogasna zajednica Općine Križ Križ 38. Konjički klub “Casus” Johovec
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rečica Kriška Rečica kriška 39. Škola nogometa NK “Sloga” Križ Križ
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Križ Križ 40. Malonogometni klub “Križ” Križ
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Prnjarovec Gornji Prnjarovec 41. Malonogometni klub “Hrvatski orao-Ivanić” Bunjani
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Novoselec Novoselec 42. Boksački klub “Milka Trnina” Križ Križ
6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Okešinec Okešinec 43. Fitness klub “Zdrava i sretna” Križ
7. Dobrovoljno vatrogasno društvo Razljev Razljev 44. Zbor nogometnih sudaca središte Križ Križ
8. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bunjani Bunjani 45. Paintball udruga Vrban Republic Donji Prnjarovec
9. Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika Hrastilnica Velika Hrastilnica 46. Lovačko društvo “Vidra” Križ Donji Prnjarovec
10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Konšćani Konšćani 47. Inovativna internet udruga vinara “e-vinarstvo” Novoselec
11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šušnjari Šušnjari 48. Društvo “Naša djeca” Vladimir Nazor Križ Križ
12. Dobrovoljno vatrogasno društvo Johovec Johovec 49. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Općine Križ Križ
13. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vezišće Vezišće 50. Stočarska udruga Vezišće Vezišće
14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Obedišće Obedišće 51. Udruga za promociju ženskih prava, poduzetništva i stvaralaštva žena, te njihovo savjetovanje i edukaciju – Ženske ruke Križ
15. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mala Hrastilnica Mala Hrastilnica 52. Auto klub “Križ” Križ
16. Dobrovoljno vatrogasno društvo Širinec Širinec 53. Insula vitalis – udruga za promicanje zdravog životnog stila Širinec
17. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Prnjarovec Donji Prnjarovec 54. Kulturno-umjetničko društvo “Graničar” Križ Križ
18. Zajednica športskih udruga Općine Križ Križ 55. Udruga vinogradara i vinara “Škaf” Križ Križ
19. Nogometni klub “Udarnik” Okešinec Okešinec 56. “X-GEMS” Moto udruga Križ
20. Nogometni klub “Milka Trnina” Vezišće Vezišće 57. Mješoviti zbor “Milka Trnina” Vezišće
21. Nogometni klub “Udarnik Marijan Lažeta” Okešinec 58. CB Radio klub Križ Križ
22. Nogometni klub “Sloga” Novoselec-Križ Križ 59. Društvo za poljepšanje Križa i okolice Križ
23. Nogometni klub “Mladost” Obedišće Obedišće 60. Amatersko kazalište “Josip Badalić” – Križ Križ
24. Nogometni klub “Graničar” Križ Križ 61. Udruga za terapijske i pedagoške aktivnosti Bijeli jelen Križ
25. Karate klub “KIK” Križ Novoselec 62. Centar za razvoj poduzetništva Širinec
26. Košarkaški klub Križ Novoselec 63. Robotičko-informatički klub  Križ Križ
27. Ženski rukometni klub “Trnina” Križ Križ 64. Foto video klub “35mm” Križ Križ
28. Akrobatski rock’n’roll klub “Megarock” – Križ Križ 65. Odred izviđača “Siniša Pavković” Križ Križ
29. Klub antifašističkih boraca, antifašista i umirovljenika Općine Križ Križ 66. Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Križ Križ
30. Rukometni klub “Sloga” Novoselec – Križ Križ 67. Pčelarsko društvo Moslavina otok Ivanić Križ
31. Stolnoteniski klub “Sloga” novoselec Novoselec 68. Riznica Moslavine Širinec
32. Nogometno središte Križ Križ 69. Vokalno-instrumentalni sastav “Standard” Bunjani
33. Bilijar klub Novoselec Novoselec 70. Udruga umirovljenika Općine Križ Križ
34. Plesni studio R`n`B Križ 71. Udruga poduzetnika “Poduzetnik” Križ Novoselec
35. Krav Maga klub “Ivanić-Grad” Bunjani 72. Ogranak Matice hrvatske Općine Križ Križ
36. Bilijarski klub “Križ” Križ 73. Informatički klub „GuK“ Križ Križ
37. Športsko ribolovna udruga “Šaran” Križ Vezišće 74. Društvo za sport i rekreaciju – Elektra Križ Križ

Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske, Općina Križ, stanje: kolovoz 2016. godine

 

Općenito

REGISTAR UDRUGA

Novi Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14) stupio je na snagu 1. listopada 2014.

Zakonom je određeno  da je upis u registar udruga dobrovoljan i obavlja se na zahtjev osnivača kojeg u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Udruge se upisuju u registar udruga pri uredima državne uprave u županiji i gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge.

Odlukom o ustrojstvu gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, Gradski ured za opću upravu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, nadležan je za vođenje registra udruga za udruge koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu. Radno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 18 sati.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Strane udruge upisuju se u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj prema svom sjedištu, koje vode uredi državne uprave u županijama odnosno u Gradu Zagrebu, Gradski ured za opću upravu.

Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje vode nadležni uredi jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Registar udruga i registar stranih udruga su javni, a podaci upisani u registar objavljuju se na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave odnosno Ministarstva uprave  koje obavlja i upravni nadzor nad provedbom Zakona o udrugama.

ELEKTRONIČKO POPUNJAVNJE OBRAZACA ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU UDRUGA

Na sljedećoj poveznici https://registri.uprava.hr/#!upisi omogućeno je elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registrar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre.

Zašto elektroničko popunjvanje?

Forma elektroničkog popunjavanja identična je sadržaju obrazaca propisanih Pravilnikom o sadržaju i načinju vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 4/15), te  sadržiPopis ciljanih skupina i Klasifikaciju djelatnosti udruga.

Kako se udruge samostalno opredjeljuju i razvrstavaju u registru prema ciljanim skupinama iz Popisa ciljanih skupina, kojih s obzirom na članstvo i korisnike kojima je udruga usmjerena može biti i više, te se samostalno razvrstavaju u jedno ili više područja djelovanja i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, elektroničkim popunjvanjem obrasca zahtjeva, između ostalog, na vrlo jednostavan način mogu se odabrati željene ciljane skupine, područja djelovanja i djelatnosti.

Po spremanju elektronički popunjenog zahtjeva, on dobiva jedinstveni osmeroznamenkasti kod. Također, aplikacija nudi mogućnost ispisa popunjenog zahtjeva. Tako popunjeni zahtjev mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljen nadležnom uredu (neposredno ili poštom). Dakle, postupak za upis udruge ili strane udruge odnosno za upis promjene u registar smatra se pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva nadležnom uredu.

Kad nadležni ured utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za upis udruge ili strane udruge, odnosno za upis promjene u registar, o tome donosi rješenje. Prilikom upisa u registar udruga odnosno registar stranih udruga unosom jedinstvenog osmeroznamenkastog koda sa Vašeg zahtjeva automatski se dohvaćaju svi podaci potrebni za upis, koje ste unijeli u formu elektroničkog popunjvanja.

Trebate pomoć ?

Ako imate poteškoća s elektroničkim popunjavanjem obratite se nadležnom uredu.

POVEZNICA:  Adresar nadležnih ureda:

POVEZNICA:  Vodič za osnivanje udruge i uskalđivanje s novim propisima
POVEZNICA:link na Ministarstvo uprave

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 4/2015):

Obrazac broj 1 – ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA RH:  
Obrazac broj 2 – POPIS OSNIVAČA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZATUPANJE
Obrazac broj 3 – ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA RH
Obrazac broj 4 – ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U RH 
Obrazac broj 5 – ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA U RH