• Natječaji
 • Natječaji

  NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ: odgojitelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti : preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće […]

  Natječaj za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam na radna mjesta u Dječjem vrtiću Križ: odgojitelj /ica – voditelj/ica programa predškole, 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme s pola radnog vremena Uvjeti : preddiplomski sveučilišni studij ili […]

  NATJEČAJ za prijam na radna mjesta u Dječjem vrtiću Križ

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam na radna mjesta u Dječjem vrtiću Križ: 1. odgojitelj /ica – 3 izvršitelja, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti : preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij […]

  Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./2020.

  Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./20. (KLASA: 601-02/19-05/03, UR.BROJ: 238/16-79-19-04, OD 01.04.2019.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J za upis djece u Dječji vrtić Križ  za pedagošku godinu 2019./2020. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije […]

  Vidi sve...