• Natječaji
 • Natječaji

  NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ: odgojitelj /ica – voditelj/ica programa predškole, 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme s pola radnog vremena Uvjeti : preddiplomski sveučilišni studij ili […]

  NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

  Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2018./19. (KLASA: 601-02/18-05/07, UR.BROJ: 238/16-79-18-02, OD 28.03.2018.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J za upis djece u DječjI vrtić Križ  za pedagošku godinu 2018./19. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije […]

  NATJEČAJ za prijam u radni odnos odgajatelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1 odgajatelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene privremeno  nenazočnog radnika Uvjeti : preddiplomski sveučilišni studij ili stručni […]

  NATJEČAJ za prijam u radni odnos – voditelj programa predškole, rad na određeno

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos – 1. odgojitelj /ica – 1 izvršitelj, voditelj/ica programa predškole, rad na određeno, na pola radnog vremena Uvjeti : – preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij […]

  Vidi sve...