JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. (kultura) – 22.01.2019.

Upute za prijavitelje – Javni natječaj (KULTURA) – 2019.

Obrasci:

Opisni obrazac za prijavu – (kultura) – 2019.

Obrazac proračuna za prijavu – (kultura) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete

 

Podijeli na društvenim mrežama