Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

  1. Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika

Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika predstavlja usklađenje sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj i (regionalnoj) samoupravi, zatim i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojem Općina Križ više nema zamjenika Općinskog načelnika, već privremenog zamjenika s drugačijim statusom i pravima, a Odluka se usklađuje i sa Smjernicama  Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Obzirom da je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika iz 2010. godine s jednom izmjenom iz 2012. godine, potrebno je stvoriti mogućnost za planiranje i prijam u službu službenika i namještenika s odgovarajućim stručnim uvjetima i standardnim mjerilima prema Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju i to na poveznici:

https://www.proracun.hr/Proracun/SavjetovanjeGodina?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2023

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content