Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

od 04. 12. 2020. godine

U Narodnim novinama br. 134/2020 od  04. 12. 2020. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.
Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja, odnosno zaključno sa 03. 01. 2021. godine.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 03. 01. 2021. – u nedjelju, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 04. 01. 2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u neradni dan, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8308140.html

I-Z-J-A-V-A

PONUDBENI-LIST

 

 

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content