Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

  1. 08. 2020.

U Narodnim novinama br. 95 od  26. 08. 2020. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.
Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja, odnosno zaključno sa 25. 09. 2020. godine.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8303072.html

I Z J A V A

PONUDBENI LIST

 

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content