JAVNA NABAVA ZA OPSRKBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – 1. Izmjena dokumentacije o nabavi

02.06.2021.

Dana 02.06.2021. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je 1. izmjena dokumentacije o nabavi za predmet nabave opskrba električnom energijom.
Dokumentacija o nabavi i 1. izmjena dokumentacije o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5133068

Rok za dostavu ponuda je 17.06.2021. godine do 11,00 sati.

OBAVIJEST – JAVNA NABAVA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Dana 27. 05. 2021.  godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom.
Broj objave:  2021/S 0F2-0020610.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5133068

Rok za dostavu ponuda je 17.06.2021. godine do 11,00 sati.

Skip to content