Raspored odvoza otpada:

Raspored odvoza otpada


Zeleni otoci

Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo, otpadni tekstil itd. Ovako sakupljene sastavnice komunalnog otpada predaju se ovlaštenim sakupljačima, na temelju međusobnih ugovornih obveza. U općini Križ trenutno postoje tri (3) lokacije Zelenih otoka, a to su:

  1. Obedišće (ispred društvenog doma)

2. NOVOSELEC ( ulica Hrv. mladeži ispred Dječjeg vrtića )

3. Križ( parkiralište iza sportske dvorane)

 

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );