Javni bilježnik u Križu
Zagrebačka ulica 7, 10 314 Križ

telefon: 01 2824 115

Uredovno radno vrijeme: utorak od 9,00 do 11,00 sati i četvrtak od 9,00 do 11,00 sati

 

Ured državne uprave u Zagrebačkoj Županiji,
Služba za opću upravu
Ispostava Ivanić-Grad
Matični ured Križ

Zagrebačka 7, 10 314 Križ

Uredovno radno vrijeme: utorak i četvrtak od 8 do 14,30 sati

telefon: 01 2824 503

 

Second hand shop

Uredovno radno vrijeme:  srijedom od 17 do 20 sati i subotom od 8 do 11 sati (u to se vrijeme može i donijeti odjeća za prodaju)

 

 

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Križ:

Ponedjeljkom od 12:00 sati do 20:00 sati

i svake prve subote u mjesecu od 08:00 sati do 16:00 sati.

Mole se korisnici koji će dopremati otpad da otpad selektiraju po priloženoj tablici kako bi olakšali zbrinjavanje otpada na samom reciklažnom dvorištu.

Popis otpada koji će se moći odlagati na reciklažnom dvorištu pročitajte OVDJE.

Napominjemo građanima da se građevinski otpad i gume za vozila neće moći zaprimati u Reciklažno dvorište Križ.