Općina Križ donijela je Odluku o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje socijalnih prava. Korisnici socijalne skrbi su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Općini Križ, a mogu biti samci ili obitelji. Općina Križ kontinuirano dodjeljuje prava i pomoć korisnicima za podmirenje troškova stanovanja, pravo na jednokratnu pomoć, pravno na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta, pravo na stipendiju, pravo na podmirenje troškova ljetovanja učenika iz obitelji u socijalnim potrebama, pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika slabog socijalnog statusa, pravo na liječenje djece s posebnim potrebama, pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata, pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima i nezaposlenim osobama, pravo na podmirenje pogrebnih troškova, pravo na pomoć u slučaju elementarne nepogodne i požara te druga prava i pomoći.

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad djeluje i za područje Općine Križ, a predstavlja javnu ustanovu koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.