Novi grbOpćinsko vijeće Općine Križ na sjednici održanoj dana 03.12.2015. godine, donijelo je Odluku o grbu i zastavi Općine Križ (KLASA: 017-01/15-01/02 URBROJ: 238/16-01-15-0). Spomenuta Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, te će od tada novi grb i zastava predstavljati Općinu Križ, izražavati njen identitet i njezinu povijesnu tradiciju.

Grb Općine Križ razdijeljen je na dva polja. U modrom polju na zelenom brijegu nalazi se zlatni latinski križ oblika kao što je prikazan na grbu kriške podžupanije od 1875. godine. Upotrebom tog križa se povezuje grb Općine Križ sa povijesnim grbom kriške podžupanije, odnosno ilustracijom starog grba kotarskog mjesta Vojni Križ iz zapisa čazmanskog arhiđakonata, nepoznatog autora. Latinski križ na grbu Općine Križ postavljen je na brijegu koji prikazuje topografski oblik brijega na kojem je smješteno naselje Križ. Križ simbolizira i ime Župe Uzvišenja Svetog Križa i ime samog naselja i općine. Zelena boja u grbu simbolizira zelena polja Općine Križ koja okružuju naselje Križ.

Zastava

Zastava Općine Križ je modre boje omjera 2:1 s grbom Općine Križ obrubljenim zlatnim rubom u sredini.

Općina Križ već dugi niz godina nastojala je staviti u upotrebu heraldički ispravan grb i zastavu kao vrlo važna obilježja svake lokalne jedinice i njenih stanovnika. Tijela Općine Križ su tijekom 1995. godine provela postupak prikupljanja i odabira slikovnih prikaza grba, nakon čega je zatražena suglasnost za odobrenje grba i zastave od tada nadležnog tijela, ali ista suglasnost nije dobivena. Nakon provedenih lokalnih izbora 2009. godine, ponovno je pokrenuto pitanje grba i zastave u cilju stvaranja prepoznatljivog identiteta Općine Križ.

Vezano uz tematiku izrade grba i zastave, prethodno je u više navrata kontaktiran Hrvatski državni arhiv i to u Zagrebu, Sisku i Bjelovaru, ne bi li se utvrdilo ima li Općina Križ povijesni grb. Utvrđeno je da Općina Križ nema povijesni grb (Vojnog Križa, Svetog Križa ili Križa pod Obedom), kao i da grb, čija se višegodišnja, neslužbena uporaba ustalila kao predodžba o službeno priznatom grbu Općine Križ, ne odgovara pravilima heraldike.

Brojni povijesni simboli koji su predlagani od strane Općine Križ kao obilježja ovog područja nisu naišli na odobravanje struke budući su već mnogo puta korišteni i usvojeni kao obilježja drugih Općina i gradova.

Povijesni grb kriške podžupanijeBudući je želja bila stvoriti grb i zastavu Općine Križ na povijesnoj osnovi te pri odabiru simbola za iste koristiti i obilježje kotarskog mjesta „Vojni Križ“ koje je u vrijeme Vojne krajine bilo značajno središte na ovom području, pomoć u pronalasku bilo kakvog dokumenta koji bi svjedočio o tome, krajem 2012. godine, nakon potvrde Hrvatskog državnog arhiva da ne postoji povijesni grb Općine Križ, tražena je i od gospođe Zdenke Weber koja je bila u diplomatskoj misiji u Beču, a koja je bila urednica monografije Milka Trnina te je mnogo surađivala s Općinom Križ. Gospođa Weber također je istražila postoji li u vojnom arhivu u Beču kakav pečat, grb ili zastava tadašnjeg Vojnog Križa.

S obzirom da je opetovano utvrđeno da Općina Križ nema povijesni grb, kao i da grb koji se do danas neslužbeno upotrebljavao, ne odgovara pravilima heraldike, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, stupanjem na dužnost u drugoj polovici 2013. godine,  ponovno je pokrenuo postupak provedbe svih potrebnih prethodnih radnji u cilju pravilnog kreiranja grba i zastave Općine Križ.

neslućbeni grbIzabran je stručan izrađivač grba i zastave koji je izradio tri prijedloga u skladu s pravilima heraldike, između kojih je Općinsko vijeće Općine Križ izabralo jedan, koji je zajedno s  prijedlogom Odluke o grbu i zastavi Općine Križ, upućen Ministarstvu uprave u proceduru odobrenja. Povjerenstvo za davanje mišljenja u  postupku odobrenja grba i zastave jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Ministarstvu uprave, bez primjedbi odobrilo je Općini Križ upotrebu grba i zastave te izdalo Rješenje Ministarstva uprave (KLASA:UP/I-017-02/15-01/3 URBROJ:515-02-02-01/1-15-04 od 19.11.2015. godine).

Za kraj je potrebno spomenuti da je od kraja 2013. godine, kada je ponovno pokrenut postupak izrade i odobrenja grba i zastave, za sve potrebne radnje do odobrenja istih, Općina Križ utrošila oko 10.000,00 kuna (od čega oko 6.000,00 kuna za rad Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku odobrenja grba i zastave jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Ministarstvu uprave te oko 4.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja heraldički ispravnog grba i zastave). Općina Križ od sada ima prepoznatljiv vizual koji će se moći i službeno koristiti.

 

 

Podijeli na društvenim mrežama