• Završeni projekti
 • ULOŽENO PREKO POLA MILIJUNA KUNA U SPORTSKI PARKU U KRIŽU
  Općina Križ nastavlja ulaganja u sportsku infrastrukturu, odnosno u svoj najveći sportski objekt, onaj na Sportskom parku u Križu. Nakon što na jedno asfaltno igralište ugrađena umjetna trava, protekle je godine ugrađena i trajna sportska podloga na asfaltno igralište površine 1300 m. Na trajnu, gumenu podlogu, iscrtano je nogometno, rukometno i košarkaško igralište te su nabavljeni novi golovi za što je Općina Križ izdvojila preko 320.000,00 kuna, a od Zagrebačke županije ostvarena je potpora u iznosu od 150.000,00 kn.

  Projekt kontinuiranog ulaganja u uređenje Sportskog parka u Križu nastavljen je krajem protekle godine obnovom objekta na sportskom parku u kojem se nalaze svlačionice, a kojeg kao sjedište koristi i Zajednica sportskih udruga Općine Križ. Obnovljena je fasada te krov objekta, a ugrađena su i nova vrata na glavni ulaz odnosno svlačionice. Vrijednost spomenutih radova je oko 260.000,00 kuna. Tijekom ove godine planira i unutarnje uređenje te opremanje spomenutog objekta na Sportskom parku u Križu


  EU SREDSTVIMA IZGRAĐEN PRODAJNI PLATO TRŽNICE S PARKIRALIŠTEM
  Završen su radovi na izgradnji prvog komunalnog projekta Općine Križ financiranog sredstvima Europske unije. Riječ je o prodajnom platou tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, ostvarila sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Investicija je to vrijedna ukupno 320.000,00 kuna. Izvođač radova bio je Obrt za prijevoz, usluge i trgovinu „Ugarković“, vl. Gordan Ugarković. Radovi su obuhvatili izgradnju platoa tržnice na malo te uređenje parkirališta. Zanimljivo je da su u ovaj projekt ugrađene stare kamene kocke i rubnjaci koji su nekada krasili Kolodvorsku ulicu u Novoselcu i na neki su način dio baštine ovog kraja. Uz navedene radove na platou i parkingu, obnovljena je i prometnica koja prolazi tim dijelom, a vrijednost obnove i asfaltiranja iznosi oko 90.000,00 kn. U narednom periodu biti će iscrtana horizontalna signalizacija te postavljena rasvjeta uz parkiralište.

   

  ZAVRŠENA 4 MILIJUNA KUNA VRIJEDNA MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE
  Završeni su radovi na rekonstrukciji kompletne javne rasvjete na području Općine Križ. Zamijenjeno je preko 1200 zastarjelih rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitom LED rasvjetom. Cilj ovog projekta bila je modernizacija, rekonstrukcija i učinkovito upravljanje sustavom javne rasvjete na području Općine Križ. Ugovor je potpisan na 10 godina i to sa zajednicom ponuditelja – EXPERTA GRUPA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, (vodeći partner) i LED RASVJETA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega (partner) te VERITAS ESCO d.o.o., Mejaši 2, 21 000 Split, (partner). Svrha ovog projekta je da se kroz uštede potrebne energije za javnu rasvjetu modernizira postojeća javna rasvjeta i omogući stanovnicima kvalitetnija komunalna usluga.

  OPĆINA KRIŽ ULOŽILA GOTOVO 100 TISUĆA KUNA U OBNOVU DRUŠTVENOG DOMA U RAZLJEVU
  Općina Križ u proteklih je nekoliko mjeseci uložila gotovo 100.000,00 kn u obnovu društvenog doma u Razljevu. Nakon što je uređen prilaz vatrogasnom spremištu (garaži) te postavljena nova stolarija, a za što je izdvojeno oko 50.000,00 kuna, ovih je dana završena i fasada s toplinskom izolacijom na pročelju društvenog doma u Razljevu. Vrijednost radova na obnovi fasade iznosi oko 45.000,00 kn. Ovim projektom Općina Križ nastavlja, kontinuirano, sukladno mogućnostima i potrebama ulaganja u obnovu i sanaciju društvenih domova. Tako je izrađen i troškovnik obnove društvenog i vatrogasnog doma u Bunjanima čiji se početak sanacije planira do kraja ove godine, sukladno mogućnostima.

  ZAVRŠENA DRUGA FAZA UREĐENJA STAKLENE ULICE U BUNJANIMA
  Kako je i najavljeno, završena je i druga faza asfaltiranja kolnika kroz Staklenu ulicu u Bunjanima. Naime, nakon što je početkom godine asfaltirana dionica kolnika od nogometnog igrališta, odnosno skretanja za naselje Šumećani do skretanja za naselje Šušnjari, a vrijednost tih radova bila je 620.000,000 kn od čega je Općina Križ od Zagrebačke županije ostvarila sufinanciranje u iznosu od 250.000,00 kn, ove je godine završena i druga faza u duljini 800 metara, od raskrižja Šumećani do raskrižja s Moslavačkom ulicom. Izvršeni su radovi ugradnje novog asfaltiranog kolnika u dva sloja na nosivoj stabilizirajućoj podlozi, te uređenje bankina.

  Općina Križ ostvarila je bespovratnu potporu Zagrebačke županije za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture za II. fazu uređenja Staklene ulice u Bunjanima u iznosu od 250.000,00 kn. Ukupna vrijednost radova druge faze asfaltiranja iznosi oko 480.000,00 kuna.

  Obnova ove ceste dugu oko 3,5 kilometara koja nekoliko desetljeća nije uređivana, a čiji su najveći problem upravo bankine, nastavlja se i tijekom 2020. godine kroz treću fazu u duljini od 1 000 metara, a čija se vrijednost radova procjenjuje na 530.000,00.

  OPĆINA KRIŽ I INA ZAJEDNO IZGRADILE JOŠ JEDNO DJEČJE IGRALIŠTE U OPĆINI KRIŽ

  Nakon izgradnje dječjeg igrališta u Gornjem Prnjarovcu 2017. godine, zatim dječjeg igrališta u Novoselcu 2019. godine, ovih je dana završena izgradnja novog dječjeg igrališta u centru Križa, trećeg po redu kojeg je Općina Križ realizirala uz sufinanciranje Ine.

  Ukupna vrijednost ovog najvećeg dječjeg igrališta u Općini Križ iznosi oko 112.000,00 kn. Partnera u izgradnji, Općina Križ pronašla je u Ini koja je projekt sufinancirala sa 51.000,00 kuna. Licencirane sprave izradila je i postavila tvrtka Kriška hiža d.o.o. iz Ivanić-Grada poštujući važeće standarde i norme za proizvodnju dječjih igrališta s namjenom korištenja u javnoj upotrebi.

  ZAVRŠENO UREĐENJE ULICE HRVATSKE MLADEŽI

  Završeni su radovi proširenja i asfaltiranja ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu. Radovima je obuhvaćeno proširenje ceste za 60 cm te ugradnju novog asfaltiranog kolnika u dva sloja na nosivoj stabilizirajućoj podlozi i uređenje bankina. U tijeku su još radovi uređenja cestovne odvodnje odnosno čišćenja slivnika. Ukupna vrijednost radova je 370.000,00 kn, od čega je investicija s 95.956,00 kn sufinancirana sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

  ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA STEPENICA U PARKU U KRIŽU

  Završena je rekonstrukcija starih stepenica u parku u Križu. Nove stepenice osim svojom funkcionalnošću, sada kriškom parku daju sasvim novu vizuru koja je posebno vidljiva noću. Uređenje parka u Križu, odnosno rekonstrukciju stepenica s ugradnjom rasvjetnih tijela, izvršila je tvrtka HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o. Križ. Spomenuti radovi Općinu Križ stajali su oko 237 tisuća kuna.

  S obzirom na činjenicu da su stare stepenice bile doista devastirane i u ruševnom stanju te su predstavljale opasnost za građane, Općina Križ u ljetnom je periodu, kada nema mnogo djece i građana, iskoristila priliku i krenula s pripremnim radovima za rekonstrukciju odnosno izgradnju novih stepenica koje su napravljene od istih materijala i u istim proporcijama kao i stare, vodeći računa da se ne mijenjaju vizure stoljetnog parka odnosno kulturno povijesne cjeline.

  Stepenice se nalaze unutar kulturno povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa, odnosno park koji je u zoni B (djelomične zaštite povijesnih struktura). Ministarstvo kulture dalo je suglasnost  na provedene radove rekonstrukcije stepenica  u parku u Križu. Uređenje parka nastavlja se i postavom nove parkovne opreme odnosno klupa i koševa za smeće.

 • Aktualni projekti
 • IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA
  Izgradnja novog dječjeg vrtića jedan je od trenutno najvažnijih komunalnih, infrastrukturnih projekata Općine Križ. Intenziviraju se postupci na nastavku izgradnje Dječjeg vrtića Križ odnosno provedbi nove javne nabave. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu provelo je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića. Izgraditi će se niskoenergetski, prizemni objekt u kojem bi se smjestila sva djeca koja sada pohađaju dva objekta Dječjeg vrtića Križ. Izgradnjom novog vrtića sva bi se djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekt predškolskog odgoja na području Općine. U tom objektu koji će biti izgrađen sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima omogućio bi se znatno kvalitetniji rad s djecom, a nije zanemariva i činjenica jeftinijeg održavanja jednog, novog objekta u odnosu na dva vrtića.

  nacrti vrtić 

  OBAVIJEST – POČINJE IZGRADNJA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREB ISTOK
  Započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Grada i to na dionici E1 – OPĆINA KRIŽ, NASELJA: OKEŠINEC, NOVOSELEC I OBEDIŠĆE. Radovi su započeli na samoj granici Općine Križ, odnosno Zagrebačke županije u naselju Obedišće. Riječ je o projektu izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb istok. Vrijednost radova na području Općine Križ, Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada je nešto manje od 90 milijuna kuna plus PDV.

  NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE!

  Naziv projekta:

  Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće! (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0083)

  Kratki opis projekta:

  Projektom Nije svaki otpad smeće! provode se izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za građane na području Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar-Ivanić i Općine Križ. Predviđenim aktivnostima u trajanju od 20 mjeseci cilj je podignut razinu svijesti stanovništva o važnosti sprečavanja nastanka otpada i njegovog odvojenog prikupljanja, ponovne uporabe predmeta, te kompostiranje organskog otpada iz kućanstva. Ukupno 10 izobrazno-informativnih aktivnosti usmjereno je na opću populaciju te specifično na djecu vrtićke i školske dobi, obitelji, mladež, kao i na strane turiste, a provodit će se kroz različite komunikacijske i medijske kanale – tiskane materijale, radijske emisije, internet i tematska događanja.

  Ciljevi i očekivani rezultati:

  Cilj projekta je kroz provedbu projektnih aktivnosti djelovati na smanjenje količine stvorenog otpada na projektnom području, te povećanje recikliranja i ponovne uporabe na najveću moguću razinu. Provedbom predviđenih izobrazno-informativnih aktivnosti bit će obuhvaćena cjelokupna populacija Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar-Ivanić i Općine Križ. Komunikacijskim planom projekta posebno su identificirane i izdvojene sljedeće ciljne skupine prema kojima će biti usmjerena izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: svi građani, djeca predškolske dobi, djeca školske dobi, obitelji s djecom, turisti. Provedba planiranih projektnih aktivnosti učvrstit će stav u javnosti da učinkovito obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom traje cijeli život, stvoriti osjećaj odgovornosti građana za zbrinjavanje otpada od lokalne do globalne razine, te osigurati među građanima prepoznavanje problema zbrinjavanja otpada kao svojeg problema, kao i poticati poduzimanje odgovarajućih mjera u vlastitim kućanstvima. Kao rezultat provedbe planiranih izobrazno-informativnih aktivnosti očekuje se primjetna pozitivna promjena u razini svijesti građana na projektnom području koja će se ogledati i u porastu količina odvojeno prikupljenog otpada i to za 10-15% u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta.

  Ukupna vrijednost projekta:

  • 515.604,31 kuna

  Iznos koji sufinancira EU (85%):

  • 438.263,66 kuna

  Razdoblje provedbe projekta:

  • 01.10.2018. – 30.07.2020.

  Kontakt osoba za više informacija:

  Tamara Mandić

   

  Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

  Brošura_Odvojeno prikupljanje otpada.pdf

  Brošura_Priručnik za kompostiranje u-vlastitom-vrtu.pdf

  letak – Upute za održivo postupanje s otpadom

  Letak EN_odvojeno prikupljanje otpada

  bojanka_održivo gospodarenje otpadom

  Letak_Ponovna upotreba predmeta

  NADSTREŠNICE GROBLJE
  Pokrenut je projekt te napravljen troškovnik, a trenutno je u tijeku izrada nadstrešnica ispred mrtvačnice na groblju u Križu te je procijenjena vrijednost projekta 200.000,00 kn.

 • Planirani projekti
 • U PLANU IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA
  Općina Križ prijavila se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za izrade projektne i tehničke dokumentacije i to za izgradnju biciklističke i pješačke staze u Novoselcu, projekta vrijednog 1,8 milijuna kuna. Riječ je o izgradnji pješačke i biciklističke staze od kružnog toka u Novoselcu do skretanja za naselje Okešinec i ulaska u naselje Obedišće. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je oko 150.000,00 kuna.

  RADOVI NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA
  Nastavljamo, sukladno mogućnostima i potrebama ulagati u obnovu društvenih domova. Na natječaj Zagrebačke županije prijavljen je projekt  – Obnova fasade DVD Obedišće, vatrogasnog spremišta, vrijedan 88.645,00 kn. Slijedi etapno uređenje društvenog i vatrogasnog doma u Bunjanima te nastavak uređenja društvenog doma u Johovcu.

Skip to content