• Završeni projekti
 • RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBAMA S INVALIDITETOM

  Tijekom 2015. godine izvršeni su radovi izgradnje pristupne rampe za invalide ispred Doma kulture Josip Badalić u Križu. Projekt je to kojeg je Ministarstvo branitelja sufinanciralo s 22.840,49 kuna ili 50% ukupne vrijednosti, dok je ostatak novca osigurala Općina Križ
  Pristupna rampa za invalide Domu kulture u centru Križa značajna je prekretnica u olakšavanju kretanja svim nepokretnim i slabo pokretnim osobama u korištenju svakodnevnih usluga poslovne banke, knjižnice ili kulturnih sadržaja smještenih unutar zgrade Doma kulture Josip Badalić u Križu.

  U cilju daljnjeg olakšavanja svakodnevnih aktivnosti i poboljšanja kvalitete života osobama s invaliditetom, Općina Križ i ove je godine prijavila na natječaj Ministarstva branitelja. Odlukom o financiranju „Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom“ Ministarstvo branitelja odobrilo je sredstva za financiranje prilagodbe (bočnog) ulaza izgradnjom pristupne rampe, prilagodbe sanitarnog čvora osobama s invaliditetom i postavljanje taktilne crte vođenja u Domu kulture Josip Badalić koji bi trebali olakšati život i kretanje osobama s invaliditetom. Općini Križ, odobrena su sredstva u visini 27.391,50 kuna što iznosi 50% ukupne investicije, dok je ostatak sredstava osiguran iz Proračuna Općine Križ.

   

   

   

  ASFALTIRANJA ULICA U KRIŽU I NOVOSELCU

  Sa Zagrebačkom županijom potpisan je ugovor o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta temeljem Javnog poziva za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu. Ugovor u vrijednosti sufinanciranja od 300.000,00 kn odnosi se na sanaciju cestovne infrastrukture u Prigorskoj i Matkovićevoj ulici u Križu te cestu kroz naselje Konšćani. Ukupna vrijednost spomenutih radova je 444.500,00 kn, od kojih je dio osigurala Općina Križ, a dio Zagrebačka županija.

    

  Potpisao sam i ugovor o sufinanciranju obnove Školske ulice u Novoselcu. Općina Križ za projekt obnove nerazvrstane ceste, odnosno Školske ulice u Novoselcu u dužini od 400 m od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dobila je 150.000,00 kn. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju ovog 230.000,00 kn vrijednog projekta osigurala je Općina Križ.

   

  Nakon Školske ulice asfaltirana je i Drvodjeljska ulica. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odobrilo je zahtjev Općine Križ za financiranje projekta poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja  komunalnog standarda 2017. godine, te je za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Križ dobiveno 100.000,00 kn. Spomenutim sufinanciranjem novim slojem asfalta obnovljena je Drvodjelska i Radnička ulica u Novoselcu. Ukupna vrijednost spomenutog projekta je oko 355.000,00 kn.

   

  PAMETNA KLUPA

  Temeljem javnog poziva Zagrebačke županije pod nazivom e-mobilnost, Općina Križ prijavila je i dobila jednu pametnu klupu u vrijednosti 15,625,00 kn koja je postavljena u dvorištu Osnovne škole Milke Trnine u Križu.

   

  ZAVRŠENA IZGRADNJA ODARNICE U REČICI KRIŠKOJ

  Kako je i planirano, nova je odarnica u Rečici Kriškoj izgrađena do kraja ljeta, a ukupna vrijednost projekta iznosila je nešto više od 165.000,00 kuna. Prizemni objekt odarnice, površine 30 m2, s jednim odrom što u potpunosti zadovoljava potrebe tog mjesnog groblja. Projekt izgradnje objekta odarnice na groblju u Rečici Kriškoj bio je dugi niz godina želja Mjesnog odbora tog naselja. U sklopu radova osiguran je i priključak vode na ulazu u groblje, a uređen je i prostor ispred centralnog križa. Također, osluškujući potrebe stanovnika Rečice Kriške i posjetitelje mjesnog groblja, uređeno je i parkiralište uz groblje, a postavljena je i nova ograda oko samog groblja.

   

  IZGRAĐENE TRIBINE NA SPORTSKOM PARKU U KRIŽU

  S obzirom da na području Općine Križ, u sklopu Zajednice sportskih udruga djeluje velik broj sportaša i sportskih klubova, Općina Križ konstanto izdvaja sredstva za održavanje i unapređenje ponude na najvećem sportskom terenu na području Općine, Sportskom parku u Križu. Općina Križ kroz Zajednicu sportskih udruga financira javne potrebe u sportu. Osim osnovne djelatnosti sportskih klubova preko Zajednice sportskih udruga, Općina sufinancira i održavanje sportske dvorane Osnovne škole Milke Trnine te Sportskog parka u Križu. Za sve navedeno tijekom 2017. godine izdvojeno je oko 820.000,00 kuna. Općina Križ u sklopu redovitog održavanja javnih zelenih površina, vodi brigu o održavanju i svih ostalih površine koje koriste sportski klubovi kao što je Sportski park u Križu te plaća režijske troškove sportskih objekata. Tijekom druge polovice 2017. godine završena je investicija ugradnje tribina na najvećem sportskom parku u Općini Križ, onom u Križu. Već dugi niz godina postoji potreba izgradnje sportskih tribina na Sportskom parku u Križu kojeg koristi velik broj sportaša, posebno članova nogometnih klubova Zajednice sportskih udruga Općine Križ. Tribine sadrže gotovo 200 sjedećih mjesta što u potpunosti zadovoljava potrebe održavanja sportskih natjecanja. Radovi koji uključuju montažu tribina te stavljanje istih u funkciju, iznosili su oko 240.000,00 kuna.

   

  DJEČJA IGRALIŠTA ZA LJEPŠE DJETINJSTVO

  U cilju stvaranja boljih uvjeta za rast, razvoj i djetinjstvo djece s cijelog područja Općine Križ, kojeg je važna odrednica i igra, Općina Križ  pokrenula je projekt uređenja dječjih igrališta te tijekom ove godine uredila prvo dječje igralište, ono u naselju Gornji Prnjarovec. Staro zapušteno igralište na ulazu u naselje Gornji Prnjarovec  u rujnu je ove godine dobilo novo ruho, a investitora, Općinu Križ, posebno raduje činjenica da je za lijepog vremena ono uvijek ispunjeno dječjim smijehom i igrom. Za realizaciju ovog projekta Općina Križ izdvojila je preko 60.000,00 kuna što uključuje pripremu terena, nabavu i postavljanje certificiranih sprava za igru te postavljanje ograde oko samog dječjeg igrališta. U narednom periodu plan je urediti i mini nogometno igralište te nabaviti klupe za ugodniji boravak djece i roditelja na samom dječjem igralištu.

 • Aktualni projekti
 • UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NOVOSELCU

  Nakon dječjeg igrališta u Gornjem Prnjarovcu, tijekom 2018. godine slijedi uređenje zapuštenog dječjeg igrališta uz područnu zgradu Osnovne škole Milke Trnine Križ kojeg koristi veliki broj djece. Uz suglasnost ravnatelja Osnovne škole Milke Trnine Križ, na čijem se zemljištu nalazi dječje igralište urediti će se funkcionalno igralište koje će služiti svoj djeci naselja Novoselec, ali i školarcima. Za realizaciju projekta izgradnje dječjeg igrališta u Novoselcu potrebna su sredstva u iznosu od oko 80.000,00 kn. Osim spomenutih dječjih igrališta Općina Križ planira i nadalje ulagati u uređenje takvih i sličnih prostora za aktivan boravak djece i roditelja na otvorenom.

  ASFALTIRANJE 2 KM CESTE KROZ BUNJANE

  Županijska uprava za ceste sredinom travnja  2017.  godine provela je drugu fazu asfaltiranja županijske ceste kroz Bunjane. U toj fazi asfaltirano je 750 m od ukupno 4,5 km ceste kroz to naselje. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije sukladno najavama, ali i sastanku koji je s predstavnicima tog trgovačkog društva u studenom 2017. godine održao Općinski načelnik Općine Križ, osigurala je sredstva za završetak asfaltiranja kompletne dionice ceste kroz naselje Bunjani te se očekuje da bi radovi, ovisno o vremenskim prilikama trebali biti završeni do kraja 2017. godine ili početkom 2018. godine.

   

  OBNOVA KROVIŠTA NA DRUŠTVENOM DOMU U VELIKOJ HRASTILNICI  

  Budući tijekom ove godine nije bilo moguće realizirati investiciju, Općina Križ planira početkom 2018. godine s dolaskom ljepšeg vremena krenuti u realizaciju planirane investicije obnove krovišta društvenog doma u Velikoj Hrastilnici za koje su izrađeni troškovnici sukladno kojima će novo krovište Općinu Križ stajati oko 130.000,00 kuna.

  Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić početkom studenog 2017. godine, sukladno Odluci o dodjeli kapitalnih pomoći za izgradnju i uređenje infrastrukture na ruralnim prostorima jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini, potpisao je ugovor sa Županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem kojim je ostvarena kapitalna pomoć u iznosu 90.000,00 kuna za sanaciju krovišta Društvenog i vatrogasnog doma Velika Hrastilnica.

 • Planirani projekti
 • IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

  Stručno povjerenstvo za javnu nabavu provelo je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića. U roku za dostavu ponuda, dostavljene su 3 elektroničke ponude. U postupku pregleda i ocjene ponuda, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi izabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda i to trgovačkog društva Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca u ukupnom iznosu od 8.806.900,00 kuna. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić 5.12.2017. godine potpisao je Ugovor o javnoj nabavi radova, odnosno izgradnji novog dječjeg vrtića s direktoricom Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca, Majom Barišić. Odabrani izvođač radova, do kraja 2017. godine biti će uveden u posao ovisno o vremenskim uvjetima, a cilj je da do početka iduće pedagoške godine 2018./2019.  djeca krenu u novi dječji vrtić. Naime rok izgradnje novog Dječjeg vrtića je 6 mjeseci.

  Izgradnja novog dječjeg vrtića jedan je od trenutno najvažnijih komunalnih, infrastrukturnih projekata Općine Križ. U iznos izgradnje dječjeg vrtića, sukladno ponudi Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca, uključena je izgradnja vrtića te unutarnje i vanjsko opremanje istog. Izgraditi će se niskoenergetski, prizemni objekt u kojem bi se smjestila sva djeca koja sada pohađaju dva objekta Dječjeg vrtića Križ. Izgradnjom novog vrtića sva bi se djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekt predškolskog odgoja na području Općine. U tom objektu koji će biti izgrađen sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima omogućio bi se znatno kvalitetniji rad s djecom, a nije zanemariva i činjenica jeftinijeg održavanja jednog, novog objekta u odnosu na dva vrtića.
  nacrti vrtić 

  PODLOGA NA SPORTSKOM PARKU U KRIŽU

  Planira se i postavljanje sportske podloge za vanjske terene na Sportskom parku u Križu. Projektom koji je prijavljen na natječaj Zagrebačke županije u ukupnoj vrijednosti od oko 160.000,00 kn, planira se ugraditi sportska podloga Playlot na vanjski teren površine 924 m2 s ucrtavanjem rukometnog i futsal igrališta, kako bi se omogućilo podizanje kvalitete svakodnevnih sportskih aktivnosti koje se provode u Sportskom parku u Križu, koji koriste sportski klubovi članovi Zajednice športskih udruga Općine Križ te omogućilo organiziranje različitih sportskih i drugih natjecanja, turnira i drugih manifestacija.

  PROJEKT IZGRADNJE PRODAJNOG PLATOA TRŽNICE NA MALO S PROMETNOM INFRASTRUKTUROM

  Općina Križ priprema dokumentaciju za prijavu na natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“. Planira se prijaviti projekt izgradnje prodajnog platoa, tržnice na malo s potrebnom infrastrukturom u centru Križa, točnije na parkiralištu iza Župne crkve Uzvišenja Sv. Križa. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 250.000,00 kn, a koja uključuje izgradnju prodajnog platoa i pripadajućih parkirnih mjesta. Ovim projektom planira se omogućiti prodaju na malo OPG-ima i obrtnicima koji će tako na uređenom prostoru stanovnicima Općine Križ moći ponuditi svoje proizvode.

  U PLANU IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA

  Općina Križ prijavila se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za izrade projektne i tehničke dokumentacije i to za izgradnju biciklističke i pješačke staze u Novoselcu, projekta vrijednog 1,8 milijuna kuna. Riječ je o izgradnji pješačke i biciklističke staze od kružnog toka u Novoselcu do skretanja za naselje Okešinec i ulaska u naselje Obedišće. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je oko 150.000,00 kuna.

  REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE   

  Općina Križ slijedeće godine planira provesti projekt modernizacije i rekonstrukcije kompletne javne rasvjete na svom području. Projektom je predviđena zamjena postojećih zastarjelih rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitom LED rasvjetom. Zamjena rasvjetnih tijela planirana je u prvoj polovici 2018. godine. Također, umjesto postojećeg režima javne rasvjete u kojem se javna rasvjeta gasi u određeno vrijeme, postoji mogućnost da na mjestima gdje se to pokaže potrebnim javna rasvjeta radi cijelu noć. Svrha ovog projekta je da se kroz uštede potrebne energije za javnu rasvjetu modernizira postojeća javna rasvjeta i omogući stanovnicima kvalitetnija komunalna usluga.

  Općina Križ će ovaj projekt provesti po tzv. ESCO (Energy Service Company) modelu prema kojem trgovačko društvo s kojim se sklopi Ugovor o energetskom učinku obvezuje se zamijeniti rasvjetna tijela te ih održavati na rok (5 – 10 godina) koji će se definirati Ugovorom. Oni ostvaruju prihode kroz uštede za opskrbu energijom, dok će Općina Križ plaćati naknadu ESCO tvrtki u približno jednakom iznosu koji plaća za troškove energije i održavanja javne rasvjete kao prije provedbe projekta. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti proizašle iz projekta predaje na upravljanje Općini Križ.