• Završeni projekti
 • VODOVOD ŠIRINEC

  Početkom 2016. godine završeni su radovi na izgradnji vodovoda u naselju Širinec čime je zaokružena cjelina vodovodne mreže u tom dijelu Općine, na način da su spojeni cjevovodi Poduzetničke zone, Moslavačke ulice i glavnog cjevovoda Križ-Širinec. Izgrađeno je gotovo 1850 m vodovoda za što je iz Proračuna Općine izdvojeno preko 745.093,25 kuna.

  NOVO KROVIŠTE DOMA KULTURE MILKA TRNINA U VEZIŠĆU

  Tijekom ljeta završeni su radovi na sanaciji i obnovi Doma kulture  Milka Trnina u Vezišću. Domaći izvođač radova, Podgorski usluge d.o.o.  Konšćani, spomenute radove priveo je kraju sukladno planu, do konca svibnja, a isti su obuhvaćali izmjenu pokrova, ukrućivanje krovne i stropne konstrukcije te izradu nove stropne obloge sale Doma kulture Milke Trnine. Vrijednost spomenutih radova bila je oko 320.000,00 kuna što uključuje i tehničku dokumentaciju te stručni nadzor. Od tog iznosa 100.000,00 kuna osigurano je od strane Zagrebačke županije dok je ostatak sredstava za realizaciju ove investicije osigurala Općina Križ.

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:
  Projekt sanacije i obnove Doma kulture Milka Trnina u Vezišću =100.000,00 kn

  UREĐENJE DIJELA PROSTORIJA U OBJEKTU NA SPORTSKOM PARKU U KRIŽU

  Uređen je prostor na gornjoj etaži objekta na sportskom parku u Križu. Riječ je o uređenju za sada dvije prostorije koje će zasigurno unaprijediti rad udruga koje koriste taj prostor.

  RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBAMA S INVALIDITETOM

  Tijekom 2015. godine izvršeni su radovi izgradnje pristupne rampe za invalide ispred Doma kulture Josip Badalić u Križu. Projekt je to kojeg je Ministarstvo branitelja sufinanciralo s 22.840,49 kuna ili 50% ukupne vrijednosti, dok je ostatak novca osigurala Općina Križ
  Pristupna rampa za invalide Domu kulture u centru Križa značajna je prekretnica u olakšavanju kretanja svim nepokretnim i slabo pokretnim osobama u korištenju svakodnevnih usluga poslovne banke, knjižnice ili kulturnih sadržaja smještenih unutar zgrade Doma kulture Josip Badalić u Križu.

  U cilju daljnjeg olakšavanja svakodnevnih aktivnosti i poboljšanja kvalitete života osobama s invaliditetom, Općina Križ i ove je godine prijavila na natječaj Ministarstva branitelja. Odlukom o financiranju „Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom“ Ministarstvo branitelja odobrilo je sredstva za financiranje prilagodbe (bočnog) ulaza izgradnjom pristupne rampe, prilagodbe sanitarnog čvora osobama s invaliditetom i postavljanje taktilne crte vođenja u Domu kulture Josip Badalić koji bi trebali olakšati život i kretanje osobama s invaliditetom. Općini Križ, odobrena su sredstva u visini 27.391,50 kuna što iznosi 50% ukupne investicije, dok je ostatak sredstava osiguran iz Proračuna Općine Križ.

   

  OBNOVA KLOLNIČKOG ZASTORA U KRIŽU

  U Vinogradskoj i Školskoj ulici u Križu, izvedeni su radovi na obnovi kolničkog zastora. Radovi su obuhvaćali visinsko izravnavanje te ugradnju novog sloja asfalta. Usporedno s ovim radovima rekonstruiran je dio nogostupa u ulici Milke Trnine, usporedno sa Sportskim parkom, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

   

  ASFALTIRANJE 2,7 KM CESTE KROZ BUNJANE

  Asfaltirano je ukupno oko 2,7  kilometara prometnice kroz Bunjane.  Županijska uprava za ceste sredinom travnja provela je pripremne radnje za asfaltiranje županijske ceste kroz Bunjane, te je nastavljeno asfaltiranje oko 4,5 km duge dionice ceste kroz to naselje, no samo u dužini od oko 750 metara, koliko je Zagrebačka županija, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije stavila u svoj plan asfaltiranja u ovoj fazi. Vrijednost radova je oko 430.000,00 kn bez PDV-a. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije trebala bi sukladno najavama u drugom dijelu godine osigurati sredstva za završetak asfaltiranja dionice Bunjani.

   

 • Aktualni projekti
 • RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

  Dolaskom povoljnijih vremenskih prilika nastavljaju se komunalni poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, kako u dijelu makadam ili tucaničkih cesta, tako i u dijelu cesta s asfaltnim kolnikom. Unatoč tome što je dio poslova obavljen u jesen 2016. godine, tijekom zimskih mjeseci početkom ove godine, izrazito niske temperature i smrzavanje tla uzrok su podizanja postojećih mrežastih pukotina na starim asfaltnim kolnicima, te su osim udarnih rupa i pukotina evidentna i znatna oštećenja cestovne konstrukcije, koja na dijelovima nekih cesta zahvaćaju više od ½ ukupne površine. Stoga će osim sanacije udarnih rupa što je uobičajena mjera redovitog održavanja, ove godine biti nužni opsežni zahvati na sanaciji kolnika što će u konačnosti rezultirati i znatno većim troškovima održavanja. Najviše su oštećeni kolnici Staklene ulice u Bunjanima, sa dijelom u naselju Šušnjari, zatim Selska ulica u Novoselcu te ulice u Križu sa starim asfaltnim kolnikom.

  Osim nerazvrstanih cesta kojima upravlja Općina Križ i ceste kojima upravlja županijska uprava za ceste također su u zimskom razdoblju pretrpjele znatna oštećenja te su i tu nužni opsežni zahvati na sanaciji. Poslove održavanja obavlja Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije i oni će se obavljati u predvidivoj dinamici tijekom mjeseca travnja i svibnja 2017. godine.

  UREĐENJE ŠKOLSKE ULICE U NOVOSELCU 

  Općina Križ za projekt obnove nerazvrstane ceste, odnosno Školske ulice u Novoselcu u dužini od 400 m od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dobila je 150.000,00 kn. Dio je to sredstava potreban za realizaciju spomenutog projekta vrijednog ukupno 230.000,00 kn, a čija je svrha poboljšanje kvalitete života stanovnika naselja Novoselec, odnosno Školske ulice, podizanje razine komunalnih usluga i standarda te veća sigurnost svih sudionika u prometu, posebno djece, zbog blizine područnog odjeljenja Osnovne škole Milke Trnine Križ. U narednom periodu slijedi postupak odabira izvođača radova te udkoro i sami radovi.

  ASFALTIRANJE RADNIČKE I DRVODJELSKE ULICE 

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odobrilo je zahtjev Općine Križ za financiranje projekta poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja  komunalnog standarda 2017. godine, te je za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Križ dobiveno 100.000,00 kn. Spomenutim sufinanciranjem tijekom 2017. godine realizirati će se projekt uređenja, odnosno asfaltiranja novim slojem asfalta Radničke ulica i Drvodjelske ulice u Novoselcu. Ukupna vrijednost spomenutog projekta je oko 355.000,00 kn a njegovom realizacijom cilj je Općine Križ podići kvalitetu života lokalnog stanovništva, te ujednačiti  komunalne standarde na svom području.

  ASFALTIRANJE PRIGORSKE I MATKOVIĆEVE ULICE U KRIŽU TE DIJELA CESTE KROZ KONŠĆANE 

  Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, 31.03.2017. godine sa Županom Zagrebačke Županije Stjepanom Kožićem potpisao je ugovor o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta temeljem Javnog poziva za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu. Ugovor u vrijednosti sufinanciranja od 300.000,00 kn odnosi se na sanaciju cestovne infrastrukture u Prigorskoj i Matkovićevoj ulici u Križu te cestu kroz naselje Konšćani i to u dužini od 700 m od Društvenog doma desno pa do kraja naselja. Riječ je o cestama koje su ove zime pretrpjele značajna oštećenja te je njihova sanacija nužna. Ukupna vrijednost spomenutih radova je 444.500,00 kn, od kojih 144.500,00 osigurava Općina Križ.

 • Planirani projekti
 • IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

  Ukupna vrijednost projekta = 11.600.000,00 kn

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:
  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića =100.000,00 kn
  Pokriće dijela troškova stručne tehničke pomoći konzultanata za identifikaciju i evaluaciju projektnih ideja =10.000,00 kn
  Pokriće dijela troškova stručne tehničke pomoći konzultanata za prijavu projekta na natječaj =10.000,00 kn

  Cilj je Općine Križ tijekom ove godine započeti izgradnju niskoenergetskog, prizemnog objekta koji bi mogao smjestiti oko 150 djece, s mogućnošću nadogradnje u budućnosti sukladno potrebama. To znači da bi se sva djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekat predškolskog obrazovanja na području Općine. U tom objektu koji će biti izgrađen sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima omogućio bi se znatno kvalitetniji rad s djecom, a nije zanemariva i činjenica jeftinijeg održavanja jednog, novog objekta u odnosu na dva vrtića.
  U tijeku je ishođenje potrebnih dozvola za početak izgradnje novog dječjeg vrtića u Križu. Predviđanja su da bi do kraja ove godine mogla početi i izgradnja spomenutog objekta za čiju izgradnju Općina Križ dio novca planira osigurati kreditnim sredstvima dok se preostali dio potrebnih sredstava za izgradnju, planira osigurati iz viših instanci vlasti i EU fondova.
  nacrti vrtić 

  IZGRADNJA TRIBINA I PODLOGE NA SPORTSKOM PARKU U KRIŽU

  S obzirom da na području Općine Križ, u sklopu Zajednice sportskih udruga djeluje velik broj sportaša, a prije svega nogometnih klubova, nužno je ulaganje u najveći sportski teren na području cijele Općine, a to je Sportski park u Križu, kojem nedostaju sportske tribine. U protekloj 2016. godini uloženo je oko 60.000,00 kn u unutarnje uređenje prostorija u objektu na Sportskom parku, a koje mogu koristiti sve sportske udruge Općine.

  Općina Križ dala je izraditi projekt natkrivenih sportskih tribina sa prilazom za invalide i 130 sjedećih mjesta, a s obzirom da je ishođena sva potrebna dokumentacija, predan je i zahtjev za građevinsku dozvolu. Rashodi za izgradnju objekta tribina na Sportskom parku u Križu planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna sa projektom dokumentacijom, a sama izgradnja započela bi u drugoj polovici 2017. godine.

  Osim natkrivenih tribina planira se i postavljanje sportske podloge za vanjske terene na Sportskom parku u Križu. Projektom koji je prijavljen na natječaj Zagrebačke županije u ukupnoj vrijednosti od oko 160.000,00 kn, planira se ugraditi sportska podloga Playlot na vanjski teren površine 924 m2 s ucrtavanjem rukometnog i futsal igrališta, kako bi se omogućilo podizanje kvalitete svakodnevnih sportskih aktivnosti koje se provode u Sportskom parku u Križu, koji koriste sportski klubovi članovi Zajednice športskih udruga Općine Križ te omogućilo organiziranje različitih sportskih i drugih natjecanja, turnira i drugih manifestacija.

  REČICA KRIŠKA – IZGRADNJA ODARNICE

  Već dugi niz godina želja je Mjesnog odbora Rečica Kriška izgradnja odarnice na drugom po redu groblju na području Općine Križ. Iako je prije nekoliko godina bio izrađen projekat za izgradnju mrtvačnice, ocjenjeno je da takav je projektirani objekat ne samo skup, već i neprimjeren za potrebe i veličinu groblja u Rečici Kriškoj. Upravo stoga, do kraja 2017. godine predviđa se realizacija izgradnje odarnice na groblju u Rečici Kriškoj za što će biti potrebno izdvojiti oko 230.000.00 kuna s projektnom dokumentacijom. Planirani objekt biti će prizemni, površine 30 m2, s jednim odrom što u potpunosti zadovoljava potrebe tog mjesnog groblja.

  odarnica-rk-1

  JOHOVEC I MALA HRASTILNICA – IZMJENA KROVIŠTA NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA

  Potrebe Mjesnog odbora Johovec i Mala Hrastilnica obuhvaćaju izmjenu krovišta na društvenim domovima u tim naseljima. U sklopu tekućeg investicijskog održavanja društvenih domova, u Proračunu Općine Križ predviđena su sredstva za obnovu krovišta, a procjenjuje se da bi ta investicija mogla stajati oko 500.000,00 kuna.

  PROJEKT IZGRADNJE PRODAJNOG PLATOA TRŽNICE NA MALO S PROMETNOM INFRASTRUKTUROM

  Općina Križ priprema dokumentaciju za prijavu na natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“. Planira se prijaviti projekt izgradnje prodajnog platoa, tržnice na malo s potrebnom infrastrukturom u centru Križa, točnije na parkiralištu iza Župne crkve Uzvišenja Sv. Križa. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 250.000,00 kn, a koja uključuje izgradnju prodajnog platoa i pripadajućih parkirnih mjesta. Ovim projektom planira se omogućiti prodaju na malo OPG-ima i obrtnicima koji će tako na uređenom prostoru stanovnicima Općine Križ moći ponuditi svoje proizvode.