Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju uvijete za dodjelu stipendija. Ista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine, a u roku od 8 dana od njenog objavljivanja, svaki kandidat može podnjeti pisani prigovor na listu i to Općinskom načelniku Općine Križ. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

PRIJEDLOG LISTE ZA STIPENDIJE 2017-2018

Podijeli na društvenim mrežama