PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA OPĆINE KRIŽ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine, a u roku od 8 dana od objavljivanja, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste i to Općinskom načelniku Općine Križ. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Prijedlog liste za stipendije Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
  19.11.2018. godine        
           
Stipendija Milke Trnine
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Izvrsnost Prosjek ocjena Ukupno
1. Valentina Blagušević 5.   4,58 4,58
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Kriterij koji ne zadovoljavaju
1. Luka Koščević 3. Ne polazi školu umjetničkog smjera i prosjek ocjena
2. Lukas Oštrec 2. Ne polazi školu umjetničkog smjera
3. Marija Spači 2. Ne polazi školu umjetničkog smjera
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Kriterij izvrsnosti
Učenici
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
1. Marko Marić 1. 4,50 5,00 9,50
2. Viktor Gorčan 4. 1,50 4,85 6,35
3. Tajana Majdandžić 1. 0,00 4,96 4,96
4. Tea Majer 2. 0,00 4,94 4,94
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
1. Ana Marija Grgić 4. 0,00 4,85 4,85
2. Robert Jelaš 3. 0,00 4,78 4,78
3. Paulina Pranjić 4. 0,00 4,61 4,61
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Kriterij koji ne zadovoljava    
1. Leon Stjepan Uroić 3. Prosjek ocjena
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Socijalni kriterij
Učenici
           
Prema godini obrazovanja – za svaku godinu po jednu
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Antonio Korza 3. 11,00 4,45 15,45
2. Tea Skukan 2. 8,00 3,74 11,74
3. Paulina Pranjić 4. 6,00 4,61 10,61
4. Petra Sertić 1. 6,00 4,78 10,78
           
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu školovanja
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Ivana Grebenar 3. 9,00 3,94 12,94
2. Mihael Valentić 3. 8,00 3,97 11,97
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Luka Koščević 3. 2,00 3,67 5,67
           
Ne zadovoljavaju kriterij
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Kriterij koji ne zadovoljava
1. Stjepan Kolar 2. Prosjek ocjena
2. Sara Sočan 4. Prosjek ocjena
3. Robert Jelaš 2. Prosjek plaće
           
Učenici koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili socijalnu          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Stipendija
1. Tea Majer 2. Dobila stipendiju prema kriteriju izvrsnosti
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Socijalni kriterij
Studenti
           
Prema godini obrazovanja – za svaku godinu po jednu
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status + godina studija Prosjek ocjena Ukupno
1. Božica Komes 3. 12,00 8,23 20,23
2. Lorena Špoljarić 5. 8,00 8,96 16,96
3. Barbara Jelaković 2. 8,50 8,18 16,18
4. Allena Marie Gašparović 1. 4,00 9,13 13,13
           
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu studija
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status + godina studija Prosjek ocjena Ukupno
1. Mateja Grgić 5. 6,00 9,70 15,70
2. Ana Kasalo 1. 4,00 8,71 12,71
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Ana Marija Kuntić 1. 2,00 8,83 10,83
2. Matija Vein 1. 2,00 7,75 9,75
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Kriterij koji ne zadovoljavaju
1. Irena Đerek 4. Prosjek ocjena i broj ECTS
2. Mario Jelaš 1. Prosjek plaće
3. Josip Očić 1. Prosjek plaće
           
Studenti koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili socijalnu          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Stipendija
1. Valentina Blagušević 5. Dobila stipendiju Milke Trnine
2. Marta Martinac 1. Dobila stipendiju po kriteriju izvrsnosti
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Kriterij izvrsnosti
Studenti
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
1. Lorena Petreković 2. 4,00 9,11 13,11
2. Ana Rukavina 4. 1,50 9,30 10,80
3. Marta Martinac 1. 0,00 9,94 9,94
4. Mateja Horvat 3. 1,00 8,74 9,74
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
5. Petra Pugar 3. 8,00 1,00 9,00
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Kriterij koji ne zadovoljavaju
1. Maja Nikšić 3. Prosjek ocjena
2. Mario Jelaš 1. Prosjek ocjena
           
Studenti koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili za izvrsnost          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Stipendija
1. Mateja Grgić 5. Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju
2. Božica Komes 3. Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju
3. Allena Marie Gašparović 1. Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju
4. Valentina Blagušević 5. Dobila stipendiju Milke Trnine
         
Podijeli na društvenim mrežama