Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, objavljuje se:

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

Općina Križ, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA.

Odredbom članka 198. ZJN 2016 pod nazivom «Prethodna analiza tržišta» propisano je da prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga, sukladno prethodnoj odredbi ZJN na službenoj internet stranici www.opcina-kriz.hr, objavljujemo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 13. kolovoza 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: marija.vuksan@opcina-kriz.hr.

Nakon provedenog savjetovanja razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima koje će biti objavljeno na internet stranici: www.opcina-kriz.hr.

Poziv za prethodno savjetovanje 08082017

Podaci DoN javno savjetovanje 31072017

Obrazac savjetovanja 08082017

Prilog 1- Tehnička specifikacija 0782017

PRAVOMOĆNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA DJEČJI VRTIĆ KRIŽ

GLAVNI PROJEKAT

 

 

Podijeli na društvenim mrežama