Krajem rujna, početkom listopada, pokrenuta je akciju uređenja Općine cvjetnim gredicama koje su za sada posađene na više lokacija u Križu, a uređeni su i neki otoci na raskršćima kao i kružni tok koji je oplemenjen novim sadnim materijalom. Također je pokrenuto uređenje Zagrebačke ulice gdje su posađena 32 kuglasta javora i to uz pješačku stazu na dionici od skretanja u Maksimirsku ulicu pa sve do skretanja za Čoporovu ulicu.

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );