Jučer je u Križu održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Sjednici je nazočilo 11 od 15 članova Općinskog vijeća (nisu nazočili Ivana Posavec Krivec, Marijo Šiletić, Sanja Jurić i Maja Lajpold). Na početku sjednice jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od prošle sjednice, kao i o radovima koji su u tijeku ili su privedeni kraju. Napomenuo je između ostalog da je krovište na Domu kulture Josip Badalić gotovo i čeka se primopredajni zapisnik te se radi završni obračun. Projekt javne rasvjete, odnosno modernizacije iste i dalje u tijeku i trebao bi uskoro biti priveden kraju. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. završila je sanaciju kanalizacije u Zagrebačkoj ulici te preasfaltirala nogostup. Započeli su radovi uređenja podova sale te pred ulaza i ulaznog trijema vrijedni oko 65 tisuća kuna u Domu kulture Milka Trnina Vezišće. Završeno je krpanje asfaltnih i tucaničkih cesta. Sanirane su najkritičnije dionice i to Moslavačka u Križu, Johovec, Donji Prnjarovec gdje je poseban problem lošeg i ispucalog asfalta. Na groblju u Križu rade se nove grobne kazete, njih preko 20, cijena radova je 70 tisuća kuna. Općinski je načelnik članove Općinskog vijeća također izvijestio o ostvarenim novim potporama od strane Zagrebačke županije: 10 tisuća kuna za Cross Hill Run i 10 tisuća kuna Dan Općine Križ. Odobrene su i potpore Zagrebačke županije za tehničku pomoć za projekte: 24.000,00 kn za dječji vrtić i 9.600,00 kn za projekt „Nije svaki otpad smeće“. Načelnik je napomenuo i da je sredinom mjeseca u Općini Križ proveden inspekcijski nadzor zaštite okoliša vezano uz osiguravanje uvjeta za razvrstavanje otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju otpadom. Inspekcija je protekla uredno. Spomenuo je i da se u proteklom periodu intenzivno radilo na prijedlogu proračuna za 2019. godinu te je isti u zakonskom roku dakle 15.10.2018. godine stavljen na savjetovanje s javnošću. Završio je rok za zaprimanje prijava za učeničke i studentske stipendije te je povjerenstvo pregledalo pristigle prijave koje se sada obrađuju i boduju. S ravnateljem Osnovne škole dogovoren je projekt produljenog boravka. Iako je ponovnim kontaktiranjem roditelja znatno smanjen broj zainteresiranih na svega njih 11, sada je red na školi da pripremi sve potrebno za organizaciju produljenog boravka. Roditelji bi trebali plaćati cijenu od 20 kuna po danu, a Općina će podmiriti trošak učitelja.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća nakon razmatranja prijedloga, jednoglasno su donijeli Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Razmatran je i prijedlog te je jednoglasno donesena nova Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Križ i visini naknade za korištenje, a kojom su osuvremenjene odredbe stare Odluke te podrobnije definirane lokacije javnih površina koje se daju na korištenje.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na temelju pisanog ugovora. Nakon postupka prikupljanja ponuda za obavljanje spomenutih komunalnih poslova, na koji su pristigle dvije od tri zatražene ponude, kao najpovoljniji izvođač radova izabrano je Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad koji će navedene poslove obavljati sukladno troškovniku radova koji iznosi 249.768,74 kuna.

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Križ koju će sukladno provedenom postupku obavljati najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo Mivegra d.o.o. Ivanić-Grad.

Općinsko je vijeće jednoglasno odobrilo izdvajanje novčanih sredstava za plaćanje trgovačkom društvu Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad za nabavu opločnika za izgradnju i obnovu pješačkih staza u dijelu Zagrebačke ulice i Trga Svetog Križa u Križu, u iznosu 118.578,55 kn. Također je vezano uz navedeni projekt, jednoglasno donesen zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu 389.025,00 kuna za izgradnju i obnovu spomenutih pješačkih staza i to trgovačkom društvu Am-Majpi d.o.o. iz Bešlinca.

Podijeli na društvenim mrežama