Redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Križ sufinancirat će se mjesečne karte prijevoza željeznicom ili autobusom, na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja, u visini 75 % cijene mjesečne studentske karte. Sufinanciranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 10 (deset) mjeseci tijekom akademske godine, osim za srpanj i kolovoz.

Ukoliko student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ sufinancirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom.
Ukoliko student pojedini mjesec unutar akademske godine nema potrebu koristiti javni prijevoz tijekom cijeloga mjeseca, može ostvariti pravo na polumjesečnu kartu.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza student podnosi zahtjev Općini Križ, na propisanom obrascu.

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJEM PRIJEVOZA STUDENATA

Popunjenom zahtjevu potrebno je priložiti:

  • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu.

Zahtjev za ostvarivanje prava sufinanciranja prijevoza studenata može se preuzeti u Općini Križ ili na Internetskoj stranici Općine Križ.
Zahtjev s priloženom potvrdom može se predati neposrednom predajom u Općini Križ, poštanskim putem ili putem elektroničke pošte na adresu: info@opcina-kriz.hr
Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na sufinanciranje prijevoza, izdati Potvrda od strane Općinskog načelnika Općine Križ, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na sufinanciranje prijevoza.

Odluka o načinu i postupku sufinanciranja prijevoza za studente s područja Općine Križ

Podijeli na društvenim mrežama