Ivakop d.o.o. obavještava građane da je u tijeku potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Po Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnijeli su Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić. Kako su JLS-a članovi i vlasnici Društva u potpunosti ispunile sve preduvjete Javnog poziva u tijeku je sklapanje Ugovora o nabavi spremnika kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svrhu nabave, financiranja i provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Predmet nabave koju provodi Fond su: spremnici za papirnati otpad, spremnici za plastični otpad i limenu ambalažu, spremnici za biootpad i komposteri za biorazgradivi komunalni otpad. Plan je da svaki korisnik usluge Ivakopa d.o.o. u svojem domaćinstvu ima zelenu kantu za miješani komunalni otpad, žutu za otpadnu plastiku i limenu ambalažu, plavu za otpadni papir, smeđu za biootpad i/ili komposter. Isporuka i dodjela spremnika krajnjim korisnicima, prema informacijama iz Fonda, očekuje se tijekom 2019. godine. Spremnici se sufinanciraju iz sredstava EU putem Fonda u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osiguravaju se iz proračuna JLS-a. Više na:

http://ivakop.hr/u-tijeku-je-potpisivanje-ugovora-o-nabavi-spremnika-za-odvojeno-prikupljanje-otpada/

 

Podijeli na društvenim mrežama