Općinski načelnik Općine Križ raspisao je JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Sukladno Uredbi 1408/2013 i članku 5. dodjeljuju se potpore za sljedeće aktivnosti:

Tko može biti korisnik potpore i koji su uvjeti za dobivanje potpore kao i koje se točno aktivnosti sufinanciraju kroz Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu, saznajte u tekstu Javnog poziva u prilogu. Za Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu u Proračunu Općine Križ planirano je 330.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2018. godine.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU

Obrazac zahtjeva

Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu

 

Podijeli na društvenim mrežama