U Narodnim novinama br. 16 od  22.02.2017. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 10 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 04.03.2017. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 06.03.2017. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8208043.html

PONUDBENI LIST: PONUDBENI LIST

Podijeli na društvenim mrežama