Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro na rok od dvije godine. Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama temeljem Javnog natječaja sukladno mogućnostima Općine Križ, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste. Općina Križ dodijeliti će prostore udrugama na rok od dvije godine, uz naplatu jedne kune po metru kvadratnom godišnje. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 28.02.2018. godine.

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ – 25.01.2018.

PRIJAVA – Javni natječaj za dodjelu prostora za rad udruga – 25.01.2018.

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o pristanku na zajedničko korištenje prostora

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina dodjele prostora na korištenje udrugama 04.07.2016.

Podijeli na društvenim mrežama