Općinski načelnik Općine Križ, dana 20.02.2017. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ  u 2017. godini

 (1) Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini da prijave svoje programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

  • Jačanje kapaciteta udruga za rad sa osobama s invaliditetom, djecom, obiteljima, mladima, starijim osobama, te drugim ranjivim skupinama društva
  • Jačanje kapaciteta udruga koje doprinose razvitku i općem napretku Općine Križ te promiču njezin položaj i ugled kao i napredak zajednice u cjelini.

(2) Udruge mogu prijaviti programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje društvenih usluga u zajednici ili programe/projekte koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku općine Križ za sljedeće aktivnosti:

  • usmjerene na zaštitu i promicanje ljudskih prava, jednakost i ravnopravnost,
  • usmjerene na zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom,
  • usmjerene na aktivno sudjelovanje djece i mladih u društvu,
  • usmjerene na obrazovne programe za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
  • usmjerene na prevenciju bolesti i ovisnosti,
  • usmjerene na zaštitu i očuvanje prirode,
  • usmjerene na poticanje razvoja i općeg napretka Općine Križ

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini ( u daljnjem tekstu: natječaj)  je 50.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00  kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22.03.2017. godine.

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA PROČITAJTE OVDJE: Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

PRILOZI:

Upute za prijavitelje – Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2017. (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC PRORAČUNA 2017. (soc.zdr.prev.)

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2017. (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2016.

Podijeli na društvenim mrežama