Pozivamo vas na svečano otvorenje izložbe slika našeg sumještana Pere Putra u četvrtak 23.02.2017. godine u 18 sati u Galeriji Križ. Pero Putar crta i slika od svojeg djetinjstva, a na ovoj izložbi će nam se predstaviti uglavnom uljima na platnu. Dobro došli!

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );