Trgovačko društvo PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. za  razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom
Zagrebačka 7, 10314 Križ
Telefon: 01/ 3331-900
Fax: 01/2824-807
e-mail: info@poduzetnicka-zona-kriz.hr
Direktor društva: Mario Grdenić

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );