• kolovoz 26, 2017
  • 7:00 am
  • rijeka Česma, Vezišće

26.08.2017. (subota) od 7 do 13 sati; Županijsko natjecanje: lov ribe na plovak, ŠRU Šaran Križ; rijeka Česma, Vezišće

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );