• prosinac 22, 2018
  • 7:00 pm
  • Sportski park Križ

22.12.2018. – 19 sati – BOŽIĆNI KONCERT KUD-a GRANIČAR –Sportska dvorana Osnovne škole Milke Trnine u Križu