• kolovoz 24, 2017
  • 7:00 pm
  • Galerija Križ

24.08.2017. godine, 19 sati; izložba Slikanje krpicama; Udruga Ženske ruke Križ; Galerija Križ;