U nazočnosti 12 od 15 članova Općinskog vijeća 05. rujna 2019. godine, održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici nisu nazočili vijećnici Marijo Šiletić, Dubravko Poje i Maja Lajpold. Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice, a u spomenutom periodu Općina Križ, naglasio je Općinski načelnik, ostvarila je bespovratne potpore Zagrebačke županije u iznosu od 465.000,00 kuna i to za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture za II. fazu uređenja Staklene ulice u Bunjanima u iznosu od 250.000,00 kn. Također, za projekt uređenja asfaltiranog igrališta u sportskom parku u Križu koji je u tijeku, ostvarena je potpora Zagrebačke županije u iznosu od 150.000,00 kn. Projekt predstavlja nastavak kontinuiranog ulaganja u uređenje sportskog parka u Križu te se istim planira ugraditi trajna sportska podloga na vanjski teren, asfaltirano igralište površine 1 200 m2 s iscrtavanjem nogometnog, rukometnog i košarkaškog igrališta na gumenu podlogu. Ostvarene su i bespovratne potpore Zagrebačke županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu u iznosu od 32.000,00 kn te za izradu glavnog i izvedbenog projekta s idejnim rješenjem prezentacije rimskih termi u Arheološkom parku Sipćina u iznosu od 33.000,00 kn. Općinski je načelnik također informirao članove Općinskog vijeća da su pri kraju radovi na izgradnji prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, ostvarila sufinanciranje. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 320.000,00 kuna za koju je ostvareno sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Pri kraju su radovi sustava grijanja u Domu kulture Josip Badalić u Križu. Ukupna vrijednost planiranih radova je oko 220.000,00 kuna, a osim sustava grijanja ugradit će se i pet klima koje će u prijelaznom razdoblju grijati i hladiti prostorije Doma kulture. Za spomenuti projekt od Ministarstva kulture ostvarena je potpora u vrijednosti 170 tisuća kuna. U tijeku su radovi izgradnje mreže javne rasvjete na lokaciji Zeleni brijeg u Gornjem Prnjarovcu gdje su instalirana dva nova rasvjetna tijela. Općinski je načelnik također naglasio da poštanski ured Križ i Novoselec od 1.9.2019. godine radi s korisnicima usluga ponedjeljkom od 7:30 do 17 sati, ostale dane od 7:30 do 14:30 sati; dok subotom i nedjeljom poštanski ured ne radi s korisnicima usluga. Rezultat je to između ostalog sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji Hrvatske pošte i Općine Križ, a sve u cilju zadržavanja i poboljšanja usluga za građane Općine Križ. Naime, Općina Križ sklopila je Ugovor o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom kojim je omogućeno da sve fizičke osobe, obveznici plaćanja, koji vrše plaćanja prema Općini Križ, isto mogu obaviti u poštanskim uredima Hrvatske pošte u Križu i Novoselcu bez ikakve naknade. Troškove platnog prometa odnosno naknade koju građani neće morati platiti snosit će Općina Križ.
Općinski je načelnik Općine Križ sukladno odredbama Statuta Općine Križ podnio Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Članovi Općinskog vijeća u nastavku sjednice, nakon izlaganja Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića, jednoglasno su donijeli Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2019. godine. Također, Informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za prvo polugodište 2019. godine podnijela je ravnateljica Dječjeg vrtića Križ Ksenija Gudan.
Nakon što je u proteklom periodu Povjerenstvo za stipendije radilo na osuvremenjivanju Pravilnika za stipendiranje učenika i studenata s područja Općine Križ u cilju da se poboljšaju uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija, članovi Općinskog vijeća su razmatrali prijedlog te jednoglasno donijeli Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ.
Jednoglasno je donesena i Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ. Naime, prihvaćene su ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ, a povodom javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ objavljenog u Narodnim novinama br. 74/2019 od 02.08.2019. godine. Općinski načelnik Općine Križ s odabranim ponuditeljima, a u skladu s Odlukom, prihvaćenim ponudama i odredbama Javnog natječaja, zaključit će Ugovore i to za prodaju ukupno 11 katastarskih čestica od 19 koliko ih je bilo ponuđeno natječajem. Ostvarena vrijednost prodaje spomenutih nekretnina iznosi oko 105.000,00 kn.
Razmatran je i prijedlog Odluke o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan”. Od ukupno 6 pristiglih prijedloga
Po Javnom pozivu za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14 rujan“ pristiglo je u roku ukupno 6 prijedloga. Općinsko je vijeće jednoglasno odlučilo da se ove godine Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodijeli Saši Benku, dobrovoljom vatrogascu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ u znak javnog priznanja za hrabrost, humanost i predan rad na području vatrozaštite te promociji vatrogastva i Općine Križ. Priznanje Općine Križ “14. rujan“ potpisuje i dobitniku uručuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Križ koja će se održati dana 13.09.2019. godine u povodu obilježavanja Dana Općine Križ.
Jednoglasno je doneseno i Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ te Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. U oba povjerenstva za imenovani su: za predsjednicu Ines Dundović te za članove Miroslav Pranjić, Marko Dokmanić, Dražen Ginder i Andrea Martić.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o suglasnosti s predmetom poslovanja trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, odnosno sa svim izmjenama na strani predmeta poslovanja trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. u sudskom registru, čiji je upis nužan radi omogućavanja obavljanja poslovanja društva.
Također jednoglasno donesen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izvođenje radova na izvedbi sportske podloge na sportskom igralištu u Sportskom parku u Križu. Za izvođenje radova sportske podloge CASALI CONFOSPORT PM akrilnog sustava po sistemu ključ u ruke na unaprijed pripremljenu asfaltnu podlogu na sportskom igralištu u Sportskom parku u Križu izdvojit će se ukupno 293.763,75 kn.
Na kraju sjednice donesen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu električnom energijom kojim Općinsko vijeće Općine Križ odobrava izdvajanje novčanih sredstava za plaćanje trgovačkom društvu HEP – Opskrba d.o.o., Zagreb, za utrošenu električnu energiju u razdoblju od jedne godine, u ukupnom iznosu od 282.062,83 kn.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content