Obilježeno 79. godina smrti Milke Trnine

Općina Križ svake godine na obljetnicu smrti Katarine Milke Trnine, ali i u prosincu povodom obljetnice rođenja svoje slavne sugrađanke, prisjeća se,  jedne od najvećih opernih umjetnica u cijeloj povijesti opere.
Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić zajedno s predstavnicima Mjesnog odbora Vezišće te ravnateljem osnovne škole Milke Trnine Zlatkom Hasanom, posjetili su danas rodno mjesto velike Operne dive Milke Trnine gdje su u spomen na 79. godišnjicu njene smrti, ispred Milkine biste položili cvijeće i zapalili lampion.

Milka Trnina, pravim imenom Katarina, kći mlinara Tone i Franjice Trnine rođena je 19. prosinca 1863. u Doljnjem Sipu, mlinarskom otočiću kraj Vezišća. Sa šest godina ostala je bez oca. Odgojena je u Zagrebu u građanskoj obitelji ujaka Janka Jurkovića, književnika i vladina savjetnika i njegove žene Laure. Karijeru je započela u Zagrebu 1882. god. kao Amelija u Verdijevu Krabuljnom plesu. Kako za nju nije bilo angažmana u Zagrebu, Trnina krenula je stjecati iskustva i slavu u inozemstvu. Europski i američki glazbeni kritičari otkrivali su i isticali njezinu modernu glumu. Pisali su: “Ona glumi glasom”. Bila je slavna i slavljena, kako u Europi tako i u Americi. Trnina je hrabro živjela za svoju umjetnost. Debitirala je kao Isolda u Wagnerovu Tristan und Isolde, pjevala je u kompletnom ciklusu Wagnerova Ringa. Bila je prva Tosca Londona, 12. srpnja 1900. Na vrhuncu slave u siječnju 1900. počela je nastupati u Metropolitan Opera House u New Yorku, pjevala je Toscu s Enricom Carusom. Godine 1906., prekinula je karijeru zbog upale ličnog živca, a 1913. vratila se u Zagreb i nastavila baviti  dobrotvornim radom. Umrla je u Zagrebu 18. svibnja 1941. godine.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“ „ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi, radi, pomaži!“ (UP. 02.1.1.05.0327) Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0327 (KLASA: 551-01/20-01/02 URBROJ: 535-20-1 od 08. 04. 2020. godine) te članka 52. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18, 18/19 i 2/20), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“„ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“

Kodni br. UP. 02.1.1.05.0327

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Križ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, radi, pomaži!” – Općina Križ

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

 1. Broj traženih radnica: 4 osobe
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Križ (Križ i druga naselja na području Općine Križ)
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • prednost imaju žene starije od 50 godina i žene s invaliditetom
 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ako je primjenjivo
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: lidija.bahlen@opcina-kriz.hr

 1. Rok za podnošenje prijave: 29. svibnja 2020.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10 314 Križ, putem pošte ili osobno, do zaključno s danom 29. svibnja 2020., u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

Za javni natječaj u sklopu Projekta” Zaželi, radi, pomaži!”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) (ako je primjenjivo).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati natječaja.

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt ZAŽELI – Program zapošljavanja žena ZAŽELI, RADI, POMAŽI!

KRIŽ Izjava-o-suglasnosti-sa-uvjetima-natječaja-Program-zaželi

KRIŽ Izjava-osposobljavanje-Program-Zaželi-2020

Na području ispostave Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Ivanić-Grad – više nema oboljelih od COVID-19

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do četvrtka, 14.05.2020. do 11:00 sati evidentirano je 129 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o istom broju, što znači da na području Zagrebačke županije šesnaesti dan za redom nema novooboljelih, a jedna osoba više je izliječena. Do sada je ukupno izliječeno 114 osoba, a četiri su preminule.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Sljedeće informacije bit će objavljene u petak, 15.05.2020. oko 11:00 sati na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

OBAVIJEST O LIJEČNIČKIM PREGLEDIMA ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije obaviještava o pregledu prvašića vezano uz upise u 1. razred osnovne škole. za školsku godinu 2020./2021.

Liječnički pregled obavlja nadležni tim školske medicine pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. ZA SADA PREMA UPUTI UPRAVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE NEMA PROVEDBE UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLI. Sve ostale informacije mogu se saznati i na internet stranici Osnovne škole Milke Trnine Križ. www.os-mtrnine-kriz.skole.hr

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole propisan je čl.19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12) te čl. 5.-10. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014.)

Temeljem odredbi navedenog Zakona i Pravilnika, u prvi se razred osnovnog obrazovanja upisuju djeca koja do 1.travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Ove godine to su djeca koja su rođena od 01.travnja 2013. do 31.ožujka 2014.g. kao i sva ona djeca kojima je prošle godine odgođen upis u prvi razred za jednu školsku godinu.
Popis djece dorasle za upis u prvi razred („školskih obveznika“) utvrđuje Ured državne uprave najkasnije do 01.ožujka i dostavlja ga Stručnim povjerenstvima svih osnovnih škola.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provode članovi Stručnog povjerenstva osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.
Upisna područja osnovnih škola Republike Hrvatske dostupno su na poveznici https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/2.-mreza-skola-upisna-podrucja.pdf).

Roditelji koji su mijenjali prebivalište djeteta ili su u procesu promjene prebivališta djeteta radi preseljenja, javljaju se u nadležni upravni odjel za obrazovanje Zagrebačke županije. Upravni odjel temeljem priložene Potvrde o prijavi prebivališta ili boravišta izdaje Odobrenje te dodaje dijete na popis škole kojoj dijete pripada prema upisnom području i dostavlja ga školama u postupku.

Liječnički pregled obavlja nadležni tim školske medicine pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Služba za školsku i adolescentnu medicinu svoj je rad prilagodila novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju izazvanu novim koronavirusom.

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o mjerama zaštite tijekom epidemije, te preporukama Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provoditi će se sukladno mogućnostima poštivanja mjera i uputa nadležnih tijela.

SISTEMATSKI PREGLED DJETETA PRIJE UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Upisni postupak će definirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, i ukoliko se  ne ponište postojeće zakonske regulative, školski liječnici će se sukladno uputama i mjerama uskladiti kako bi sudjelovali u Stručnim povjerenstvima škola i upravnih odjela za obrazovanje.

 1. Obavijest o pregledu

Obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju i organizacijske mogućnosti, za pregled se prethodno (telefonski ili e mailom) treba najaviti u vremenu od 13,00 h do 14,00 h odnosno 18,30 h do 20,00 h ovisno radi li nadležni tim u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni. Molimo strpljenje. Odgovor ćemo nastojati poslati unutar 72 h.
Narudžbe neposrednim kontaktom nije uputno raditi!

 1. Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti po mogućnosti e-poštom 3 dana prije termina pregleda ( iznimno donijeti na upis ako roditelji nemaju mogućnost pristupa internetu i slično):
 • Upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj (Upitnik za roditelje) pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
 • Preslike cjepne iskaznice ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona te
 • Dodatnu dokumentaciju ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog
  oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi).
 1. Upute o potrebi pridržavanja mjera zaštite
 • febrilni i s respiratornim tegobama neće bitiprimljeni,
 • prije ulaska u prostor ambulante ispuniti IZJAVU da niste prema svom saznanju bili u riziku ili ponijeti ispunjenu Izjavu (pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije)
 • prije ulaska u prostor ambulante potrebno je dezinficirati ruke i obuću te staviti masku (ponijeti vlastite)
 • u pratnji može biti samo jedan roditelj,
 • morate doći točno u termin i ne zadržavati se,
 • predviđeno je vrijeme samog pregleda u trajanju od 30 min te 10 min za dezinfekciju i provjetravanje (ukupno 40 min)
 1. Pregled
 • U čekaonici se provodi test crteža čovjeka i precrtavanje likova (uz obavezno prethodnu dezinfekciju stola i olovke), a radi postepenog uvođenja djeteta u pregled i manjeg zadržavanja u ambulanti uz mogućnost prilagodbe ovisno o mogućnostima prostora čekaonice.
 • Dijete ulazi samo, iznimno s roditeljem koji se u tom slučaju smješta na udaljenost od
  zdravstvenog osoblja
 • Nakon svakog pregleda provjetriti će se prostor, dezinficirati radne površine.
 1. Ostale napomene

Pregled zubara i vađenje krvi neće se obavljati odnosno provesti će se na jesen ukoliko epidemiološka situaciju bude dozvoljavala.

Pedijatrijski karton će se tražiti na uvid samo ukoliko je to nužno za procjenu uz poštivanje načina rada pedijatrijskih ambulanti.

Tim 1

BERNARDA KRNIĆ, dr.med.,spec.školske medicine

MARTINA ČIKOJEVIĆ, med.sestra

tel.            01/2883-086
fax             01/2283-087         

mail skolska.medicina.ivanic@zzjz-zz.hr

 

ŠKOLE U NADLEŽNOSTI:
OŠ „Đ.DEŽELIĆA“, IVANIĆ-GRAD

OŠ „S.BASARIČEKA“, IVANIĆ-GRAD

OŠ „P.BREGI“, P.BREGI

OŠ „J.BADALIĆA“, GRABERJE IVANIĆKO

OŠ „B.RADIĆA“, KLOŠTAR IVANIĆ

OŠ „M.TRNINE“, KRIŽ

OŠ „DUBRAVA“, DUBRAVA

 

RADNO VRIJEME:
pon., čet.:     poslijepodne
ut., sri., pet.:  prijepodne

 

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ (KLASA: 320-02/20-01/50, URBROJ: 238/16-01-20-1 od 22. 04. 2020. godine) Općinsko vijeće Općine Križ objavljuje JAVNI  NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. 

Detaljnije o natječaju, sudionicima, obrascima i ostalim uvjetima pogledajte u tekstu Javnog natječaja  OVDJE

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ word

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ, Novoselec, Okešinec, Širinec i Šušnjari, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Površine zemljišta predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Prilog 1. popis PTC-kat.čestica-ZAKUP NA ROK OD 25 GOD.

Obrazac-ponude-ZAKUP na rok od 25 god

karte PTC – zakup na 25 god

OBRAZAC 1-izjava o plaćenim obvezama za DPZ

OBRAZAC 2-izjava o povezanim osobama

OBRAZAC 3-izjava o korištenju osobnih podataka

OBRAZAC 4-izjava o korištenju gospodarskog programa

IZJAVA

Tablica 1. dokumentacija

Tablica 2. pripadajući iznos UG po vrsti domaće životinje

Obrazac-gospodarskog-programa

Površine zemljišta koje su predviđene za povrat, daju se u zakup na rok do pet (5) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Prilog 2. popis PTC-kat.čestica-POVRAT-zakup na rok do 5 god.

Obrazc ponude-POVRAT-zakup na rok do 5 god

karte PTC-povrat-zakup na 5 god

OBRAZAC 1-izjava o plaćenim obvezama za DPZ

OBRAZAC 2-izjava o povezanim osobama

OBRAZAC 3-izjava o korištenju osobnih podataka

OBRAZAC 4-izjava o korištenju gospodarskog programa

IZJAVA

Tablica 1. dokumentacija

Tablica 2. pripadajući iznos UG po vrsti domaće životinje

Obrazac-gospodarskog-programa

Površine zemljišta predviđene za ostale namjene, daju se u zakup na rok do pet (5) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Prilog 3. popis PTC-kat.čestica-OSTALE NAMJENE-zakup na rok do 5 god.

Obrazac ponude-OSTALE NAMJENE-zakup na rok do 5 god

karte PTC-ostale namjene-zakup na 5 god

OBRAZAC 1-izjava o plaćenim obvezama za DPZ

OBRAZAC 2-izjava o povezanim osobama

OBRAZAC 3-izjava o korištenju osobnih podataka

OBRAZAC 4-izjava o korištenju gospodarskog programa

IZJAVA

Tablica 1. dokumentacija

Tablica 2. pripadajući iznos UG po vrsti domaće životinje

Obrazac-gospodarskog-programa

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj obratite se svaki radni dan od 8-14 sati na broj telefona: 01/2831-517 ili e-mail: marija.vuksan@opcina-kriz.hr

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KRIŽ DANA 12. 05. 2020. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od dana objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 11. 06. 2020. – blagdan Tijelovo, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u petak, 12. 06. 2020. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan blagdana, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

 

 

 

13 dana bez novooboljelih u Zagrebačkoj županiji – ostanimo odgovorni!

Izvor:www.zagrebacka-zupanija.hr

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do ponedjeljka, 11.05.2020. do 11:00 sati evidentirano je 129 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o istom broju, što znači da na području Zagrebačke županije trinaesti dan za redom nema novooboljelih, a tri su osobe više izliječene. Do sada je ukupno izliječeno 110 osoba, a četiri su preminule.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Sljedeće informacije bit će objavljene u utorak, 12.05.2020. oko 11:00 sati na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Iako su od danas na snazi nove odluke Nacionalnog stožera s kojima se dodatno popuštaju  epidemiološke mjere, pozivamo stanovnike Zagrebačke županije na odgovorno ponašanje i daljnje poštivanje uputa Stožer civilne zaštite RH.

Općina Križ uložila gotovo 100 tisuća kuna u obnovu društvenog doma u Razljevu

Općina Križ u proteklih je nekoliko mjeseci uložila gotovo 100.000,00 kn u obnovu društvenog doma u Razljevu. Nakon što je uređen prilaz vatrogasnom spremištu (garaži) te postavljena nova stolarija, a za što je izdvojeno oko 50.000,00 kuna, ovih je dana završena i fasada s toplinskom izolacijom na pročelju društvenog doma u Razljevu. Vrijednost radova na obnovi fasade iznosi oko 45.000,00 kn.
Ovim projektom Općina Križ nastavlja, kontinuirano, sukladno mogućnostima i potrebama ulaganja u obnovu i sanaciju društvenih domova. Tako je izrađen i troškovnik obnove društvenog i vatrogasnog doma u Bunjanima čiji se početak sanacije planira do kraja ove godine, sukladno mogućnostima.

 

Općina Križ uz potporu Ministarstva započinje uređenje Ulice hrvatske mladeži u Novoselcu

Općina Križ ostvarila je sufinanciranje u iznosu nešto većem od 95.000,00 kn uz pomoć kojeg će se tijekom narednog perioda realizirati projekt asfaltiranja ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu. Riječ je o projektu koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na tom području.

Naime, s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave, početkom 2020. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisalo je javni poziv na koji se s projektom asfaltiranja Ulice hrvatske mladeži u Novoselcu prijavila i Općina Križ. Vrijednost projekta iznosi 496.767,19 kn, a ostvareno je financiranje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu od 95.956,00 kn.

Općina Križ u narednih 90 dana mora Ministarstvu dostaviti ugovor s odabranim izvođačem radova nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.

Preporuke za održavanje pogreba, vjenčanja, otvaranje dječjih igrališta te za rekreativno bavljenje sportom

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove preporuke tijekom epidemije koronavirusa za održavanje pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni te za vjenčanja, otvaranje dječjih igrališta i za rekreativno bavljenje sportom.

Imajući na umu važnost održavanja pogreba i ispraćaja pokojnika, snažno se savjetuje da se poduzimaju mjere detaljno opisane u ovim preporukama, a u svrhu smanjenja širenja infekcije te zaštite imunokomprimitiranih osoba, osoba s kroničnim bolestima i starije životne dobi koji su u riziku za razvoj teškog oblika bolesti, poručili su iz HZJZ-a.

Odluka – preporuka sprovodi

Broj ožalošćenih na pogrebima ograničen održavanjem razmaka od 1,5 metra

HZJZ je preporučio da se pogrebi održavaju isključivo u krugu obitelji i predstavnika vjerske zajednice.

Broj ožalošćenih koji prisustvuju pogrebu, treba se ograničiti na način da se može održavati propisani razmak od najmanje 1,5 metra između pojedinaca, stoji u preporukama.

Dopušta se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća, a posljednji ispraćaj hrvatskih branitelja održavaju se uz odavanje vojnih počasti uz pridržavanje mjera.

Osmrtnica ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne, a pogreb ne smiju prisustvovati osobe sa povišenom tjelesnom temperaturom i simptomima akutne respiratorne infekcije.

HZJZ je propisao i higijenske mjere, koje uključuju osiguravanje dostupnosti tople vode, sapuna i jednokratnih papirnatih ručnika u toaletima, a na ulaze u prostorije sredstva za dezinfekciju ruku.

Treba osigurati dovoljan vremenski razmak između pogreba kako bi se prostorije očistile i dezinficirale nakon svakog pogreba, treba ih redovno prozračivati,te ako je moguće, osigurati da postoje odvojen ulaz i izlaz kako bi se smanjila mogućnost bliskog kontakta osoba koje ulaze i koje izlaze iz prostorije za ispraćaj.

Na pogrebe i osobe koje su samoizolaciji

U zatvorenim prostorima preporuča se nošenje maski za lice ili medicinskih maski, a treba izbjegavati izražavanje sućuti uobičajenim kondoliranjem.

Dopušten je i dolazak na pogreb osobama koje su u samoizolaciji zbog moguće izloženosti koronavirusu, a propusnicu izdaje županijski stožer civilne zaštite na temelju zahtjeva osobe, stoji u preporukama.

Osobe u samoizolaciji ne smiju dolaziti na pogreb ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili simptome respiratorne bolesti, čak i ako su vrlo blagi, trebaju se pridržavati propisanog razmaka od 1,5 metra od drugih osoba, propisanih općih higijenskih mjera, koristiti vlastiti prijevoz te masku za nos i usta.

Odlluka – preporuka sklapanje braka

Vjenčanja u krugu obitelji uz mjere socijalne distance

Vjenčanja se održavaju isključivo u krugu obitelji, svjedoka, predstavnika službene osobe te predstavnika vjerske zajednice, stoji u preporukama HZJZ-a.

Zbog sprječavanja širenja infekcije broj osoba na vjenčanju ovisi o mogućnosti održavanja razmaka od 1,5 metra među sudionicima. Niti jedan sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

Treba se pridržavati svih općih i higijenskih mjera, a preporuča se i nošenje maski za lice u zatvorenom prostoru.

Odluka – preporuka dječja igrališta

Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenom ponovno u funkciji

Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenome stavljaju se u funkciju. Stavljaju se na raspolaganje i prateći sadržaji poput klupa za sjedenje na otvorenome. Potrebno je održati fizičke distance od 1,5 metra među osobama, pri  čemu dijete i njegov pratitelj ne moraju održavati fizičku distancu.

HZJZ ističe da je potrebno podučiti djecu da izbjegavaju grupiranje na jednom mjestu i održavaju fizičku distancu koliko je moguće.

Za vrijeme boravka na dječjim igralištima i tijekom bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom preporuča se češće dezinficirati ruke, izbjegavanje dodirivanje lica nečistim rukama te pridržavanje općih i higijenskih mjera.

 

Odlukom Općinskog načelnika više se ne naplaćuje članarina korisnicima Knjižnice i čitaonice Križ

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić donio je Odluku o privremenoj obustavi naplate usluga Knjižnice i čitaonice Križ te se od početka svibnja ne naplaćuje članarina korisnicima Knjižnice i čitaonice Križ.

Riječ je o još jednoj odluci Općinskog načelnika donesenoj u cilju provedbe mjera pomoći građanima Općine Križ, a zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti COVID 19 na teritoriju Republike Hrvatske.

Odluka o privremenoj obustavi naplate usluga Knjižnice – 30.4.2020.