Čestitka povodom Svjetskog dana učitelja

Poštovane učiteljice i učitelji, profesorice i profesori,

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. listopada. Taj je dan prigoda da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva te da se kao takav i cijeni.

Zahtjevi koji se danas postavljaju pred učitelje, veliki su, zbog čega je potrebno puno entuzijazma i ljubavi za taj rad, kako bi što uspješnije obavljali ovaj odgovoran poziv. Vaša uloga u našem društvu od iznimnog je značaja jer odgajate i obrazujete mlade naraštaje stvarajući tako temelje za budućnost.

U ime cijele općinske uprave, Općinskog vijeća Općine Križ te u svoje osobno ime čestitam Vam Vaš dan!

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Čestitka povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Danas obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba te izražavamo zahvalnost na doprinosu u izgradnji društva, znanja i iskustva koje ste nesebično prenijeli na mlađe generacije. Živimo u vremenu velikih izazova u kojem stariji ljudi često bivaju izolirani i stavljeni na društvenu marginu, stoga je od vitalne važnosti upozoriti sve dionike naše zajednice kako je potrebno vratiti dostojanstvo življenja te osigurati životnu sredinu koja se može prilagoditi potrebama i stanovnika treće dobi.

Od srca Vam čestitam Međunarodni dan starijih osoba, uz najljepše želje i puno zdravlja!

Općinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić struč. spec. oec.

DJEČJI TJEDAN U OPĆINI KRIŽ „Uz voće i povrće sve je moguće!“

Dječji tjedan u Općini Križ obilježava se od 4. do 10. listopada 2021. akcijama Društva Naša djeca „Vladimir Nazor“ iz Križa uz financijsku i tehničku potporu Općine Križ, a sve pod zajedničkim nazivom „Uz voće i povrće sve je moguće!“

Dječji tjedanje tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se obilježava od 1953. godine. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2021. godinu Međunarodnom godinom voća i povrća. Upravo je zato program obilježavanja Dječjeg tjedna Društva Naša djeca „Vladimir Nazor“ iz Križa usmjeren na podizanje svijesti o važnoj ulozi voća i povrća u prehrani. Spomenuti program podržao je i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić budući Općina Križ s ponosom nosi naziv Općine prijatelja djece.

Što je sve idućeg tjedna pripremilo Društvo Naša djeca „Vladimir Nazor“ iz Križa u suradnji s Općinom Križ pogledajte u programu u prilogu:

Program aktivnosti:

PONEDJELJAK, 04. listopada 2021. godine                  
„Ljubav djeci prije svega“ – on line aktivnosti u organizaciji Saveza DND-a Hrvatske

UTORAK 05. listopada 2021. godine
Kreativna radionica za izradu plakata „Hrana je zdravlje“
– 18:00 sati; prostorije DND-a Vladimir Nazor, Školska ulica u Križu
 „Za prste polizati“, on line radionica zdravog kuhanja – u organizaciji Saveza DND-a Hrvatske

SRIJEDA 06. listopada 2021. godine
„Ljubav djeci u potresu“ dostava voća i povrća djeci u kontejnersko naselje u Petrinji

ČETVRTAK 07. listopada 2021. godine
Kazališna predstava „Zdravko Zdravić“,  Dječje kazalište „Šareni svijet“; Dom kulture Josip Badalić, Križ
– 9:30 sati, za učenike Osnovne škole Milke Trnine Križ od I.-IV. razreda i od 10:45 sati za djecu Dječjeg vrtića Križ
– nakon predstave podjela letaka s receptima za zdravu užinu

PETAK 08. listopada 2021. godine                                               
– 17:00 sati, postavljanje visokih gredica, sadnja jagoda i voćaka, prigodni program te brojna iznenađenja; uz dječje igralište, Školska ulica, Križ

SUBOTA 09. listopada 2021. godine
„Uz voće i povrće sve je moguće“ Radionica pripreme zdravih slatkih i slanih Kriških oblizeka, voditeljica Karmela Vukov Colić;
zatvorenog tipa

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem dinamike ostvarenja namjenskih prihoda, a sukladno odredbama Javnog poziva, objavljuje se da se zaključno s danom 30. rujnom 2021. godine prestaju zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu (KLASA: 320-01/20-01/61, URBROJ: 238/16-03-21-11 od 19. ožujka 2021. godine).

Sve prijave zaprimljene završno sa gore navedenim datumom upućuju se na pregled i ocjenjivanje nadležnom Povjerenstvu, o čemu će se donijeti mjerodavna odluka.

Sve o besplatnim putovanjima vlakom za djecu i učenike

Vlada RH donijela je Zaključak o uvođenju pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH. Pilot-projekt uvodi se sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., a provodit će se od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

Pilot-projekt obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta školovanja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja.

Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti djece i učenika, zaustavljanju iseljavanja u urbane sredine i podršci demografskoj revitalizaciji, poboljšanju životnog standarda građana, revitalizaciji prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanju korištenja željezničkog prijevoza. Uz to, znatno će se ojačati razvoj integriranog prijevoza putnika.   

Djeca do polaska u osnovnu školu pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja (npr. zdravstvena iskaznica, osobna iskaznica i dr.). Karte se preuzimaju na blagajnama. U slučaju da blagajna ne radi, karte se preuzimaju u vlaku.

Učenici osnovnih i srednjih škola pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza.

Kako ostvariti pravo na besplatno putovanje saznajte na linku:

http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-i-ucenike?p=275

Izvor: www.hzpp.hr

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 28. rujna 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Tina Matanić, Željko Zimić i Miroslav Pranjić. Na početku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da su u tijeku radovi na izvanrednom održavanju kanalizacije u naselju Novoselec, Moslavačka ulica. Radovi obuhvaćaju dionicu u duljini od 400 metara počevši od skretanja za naselje Okešinec u smjeru centra naselja Novoselec. Radovi obuhvaćaju rušenje postojeće pješačke staze, zemljane radove, montiranje novih cijevi za odvodnju te izgradnju nove pješačke staze. Načelnik je napomenuo i da su svim dionicima proslijeđene i objavljene na Internet stranici Općine Križ Upute za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2022.-2024. godine. Prikupljeni su prijedlozi Programa odnosno prijedlozi financijskih planova za narednu godinu te je u tijeku izrada plana prijedloga Proračuna Općine Križ za 2022. godinu sukladno uputama Ministarstva financija. 

Na dnevnom redu 4. sjednice Općinskog vijeća bilo je razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o primanju na znanje godišnjih izvještaja o poslovanju i financijskih izvještaja trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Križ te korisnika proračuna Općine Križ za proteklu financijsku godinu.

Članovima Općinskog vijeća Općine Križ, Godišnji izvještaj o poslovanju i financijski izvještaj trgovačkog društava Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad u 2020. godini iznio je Dražen Hlad, direktor Ivaplina-a d.o.o. Ivanić-Grad. Naglasio je da je tijekom 2020. godine na distributivnom području Ivaplina d.o.o., koje ukupno broji 331 km distributivne mreže, samo na području Općine Križ registrirano 22 nova privatna potrošača te jedan poduzetnik. Cijelo distributivno područje Općine Križ broji 1530 potrošača što je oko 28%  distributivnog područja Ivaplina d,o.o. Tijekom 2020. godine Ivaplin d.o.o. na području Općine Križ zamijenio je gotovo kilometar čelične mreže, a trend izmjene dotrajalih plinova cilj je koji se planira nastaviti u pojačanom obimu i narednih godina.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad za 2020. godinu podnijela je Sanja Radošević, direktorica Ivakop-a d.o.o. Ivanić-Grad istaknuvši kako je trgovačko društvo ostvarilo pozitivni rezultat te ostvarilo cilj smanjenja ukupne količine komunalnog otpada što dokazuje prihvaćanje trenda odvojenog prikupljanja otpada kod građana.

Izvješće o stanju  trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb za 2020. godinu podnio je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb. Direktor Masten istaknuo je da je glavni pokazatelj uspješnosti protekle izazovne godine realizacija planiranih prihoda, rashoda i u konačnici dobit poslovne godine kao i realizacija plana gradnje, ulaganja u dugotrajnu imovinu i neprekidan rad na smanjenju gubitaka.

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad, za 2020. godinu podnijela je direktorica Radojka Šporer istaknuvši kako je tijekom protekle godine radio poslovao stabilno no u nešto drugačijim uvjetima i programskoj shemi koja se mijenjala vezano uz događanja odnosno potrebe reagiranja i informiranja vezano uz suzbijanje pandemije virusom Covid-19.

Stevo Turčinović, direktor  trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, prezentirao je članovima Općinskog vijeća Općine Križ Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ za 2020. godinu.

Ispred Vatrogasne zajednice Općine Križ, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Križ za 2020. godinu podnio je tajnik VZO Križ Mladen Rogić, a Izvješće o radu Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2020. godini podnio je Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada.

Sjednici je nazočila i Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva crvenog križa Ivanić-Grad te podnijela Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2020. godinu.

Predstavnici Poduzetničke zone Križ d.o.o., Vatrogasne zajednice Općine Križ, Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad naglasili su kako je protekla godina bila izazovna te da je veliki dio njihovog angažmana bio usmjeren na pomoć u smislu operativnih snaga koje su zajedno s civilnom zaštitom djelovale na suzbijanju pandemije virusa Covid-19.

U nastavku sjednice, usvojeno je i izvješće o radu udruga s područja Općine Križ, korisnika Proračuna Općine Križ u 2020. godini.

Članovi Općinskog vijeća primili su na znanje i Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2020./2021., a iste je prezentirala ravnateljica Dječjeg vrtića Križ, Ksenija Gudan.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ razmatrali su prijedlog te jednoglasno donijeli Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Križić-kružić. Isti je usvojen novi s obzirom na činjenicu da je Dječji vrtić promijenio sjedište i naziv.

Sa sedam glasova za i tri suzdržana glasa, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ, razriješen je dužnosti u Upravnom vijeću član Tomislav Punčec, a za novu članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ imenovana je Ines Dundović.  

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku Križ, a u svrhu prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Naime plan je ostvarenim sredstvima urediti i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja te urediti teretanu, a na vanjskom dijelu između ostalog urediti ograde, natkriti postojeće tribine te napraviti nove, urediti atletsku stazu i sl. Projekt je to vrijedan oko 7,7 milijuna kuna, a moguće je ostvariti 90% sufinanciranja iz EU sredstava. Općinski je načelnik Marko Magdić istaknuo da na spomenutu mjeru 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske je moguće prijaviti projekte vezane uz dječje vrtiće, sportsku infrastrukturu i vatrogasne domove te upravo u tom smjeru planira Općina Križ svoje projekte.

Tako je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Bunjani, projekt vrijedan oko 2,3 milijuna kuna koji se također priprema za prijavu na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., unutar mjere 7. Vezano uz proceduru prijave ujedno je jednoglasno donesena i Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja između Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bunjani kao vlasnika nekretnine, odnosno davatelja prava građenja i Općine Križ kao nositelja prava građenja u svrhu provedbe projekta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnina u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama.

S osam glasova za i dva suzdržana glasa donesen je Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove izgradnje i uređenja dječjeg igrališta vrtića u Križu. Naime, sredinom rujna, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, s tvrtkom Park Life d.o.o. Ivanić-Grad sklopljen je ugovor o izgradnji dječjeg igrališta vrtića u Križu. Ukupna vrijednost radova koji bi trebali biti privedeni kraju do 31. listopada ove godine je oko 605.000,00 kuna. Sredstava za ovaj projekt dijelom su ostvarena i od Središnjeg ureda za demografiju Republike Hrvatske u iznosu od 255.000,00 kn.

Sa sedam glasova za i tri suzdržana donesen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu namještaja za skupine i urede dječjeg vrtića u Križu. Vrijednost nabave nakon provedenog postupka jednostavne nabave iznosi nešto više od 190.000,00 kn.

Na kraju sjednice razmatran je prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ no isti nije usvojen.

OPĆINA KRIŽ I OVE GODINE OSIGURALA SREDSTVA ZA DARIVANJE OSOBA STARIJIH OD 90 GODINA

U povodu 1. listopada, Međunarodnog dana starijih osoba, prigodnim poklon paketima Općina Križ tradicionalno dariva starije osobe te tako nastoji ukazati na važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.

Sukladno Sporazumu o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba između Općine Križ, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad, ove se godine daruje ukupno 33 osobe starije od 90 godina s područja Općine Križ. Pakete u vrijednosti od 140,00 kn po osobi i ove će godine podijeliti Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad u suradnji s Općinskim društvom Crvenog križa Križ, a podjela kreće danas 29. rujna 2021. godine.

Velik uspjeh DVD-a Razljev- ponovno prvaci!

Ekipe Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije postigle su sjajne rezultate na 8. Državnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske koje se prošlog vikenda održavalo na varaždinskom stadionu Sloboda. Ipak Općina Križ najponosnija je na DVD Razljev koji je po drugi put osvojio naslov prvaka države.

U jakoj konkurenciji od ukupno 203 natjecateljska odjeljenja i 2030 natjecatelja, postrojbe s područja Zagrebačke županije ostvarile su najuvjerljivije pobjede u muškoj A kategoriji. Tako je DVD Razljev osvojio 1. mjesto, DVD Andrilovec 2. mjesto, a 4. mjesto pripalo je DVD-u Deanovec. U ženskoj kategoriji A DVD-u Ribnica pripalo je 1. mjesto.

Zahvaljujući ovim izuzetnim rezultatima, koji svjedoče o spremnosti i kvaliteti županijskih vatrogasnih postrojbi, pobjedničke ekipe osigurale su nastup na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju koje će se održati 2022. godine u slovenskom Celju.

Još jednom čestitamo DVD-u Razljev i svim članovima ekipe, Marku Pelinjaku, Alenu Kanceljaku, Ivici Srdojeviću, Marinu Mariću, Josipu Kondresu, Domagoju Grgatu, Karlu Leginu, Stjepanu Srdojeviću, Juraju Brajniću i Goranu Vorelu te trenerima Željku Caganiću i Milivoju Srdojeviću na obranjenom naslovu državnih prvaka,  ali i svim ekipama VZO Općine Križ koje su sudjelovale na 8. Državnom natjecanju vatrogasaca u Varaždinu.

OBAVIJEST STUDENTIMA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA

Općinski načelnik Općine Križ i ove je godine donio zaključke o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje prijevoza za studente s područja Općine Križ u novoj akademskoj godini.

Redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Križ sufinancirat će se mjesečne karte prijevoza željeznicom (HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb) ili autobusom (Čazmatrans prometom d.o.o. Čazma) na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja, u visini 75 % cijene mjesečne studentske karte. Sufinanciranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 10 (deset) mjeseci tijekom akademske godine, osim za srpanj i kolovoz.

Ako student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ sufinancirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom. Također, ako student pojedini mjesec unutar akademske godine nema potrebu koristiti javni prijevoz tijekom cijeloga mjeseca, može ostvariti pravo na polumjesečnu kartu.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza student podnosi zahtjev Općini Križ, na propisanom obrascu. Subvencija prijevoza studenata u akademskoj godini 2021./2022. – moguća je podnošenjem zahtjeva i izdavanjem potvrda elektronskim putem.

Zahtjev za ostvarivanje prava sufinanciranja prijevoza studenata može se preuzeti na Internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr ili u Općini Križ.
Zahtjev s priloženom potvrdom predaje se putem elektroničke pošte na adresu: info@opcina-kriz.hr  ili u Općini Križ.

Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na sufinanciranje prijevoza, izdati Potvrda od strane Općinskog načelnika Općine Križ, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na sufinanciranje prijevoza u akademskoj godini 2021./2021. koja započinje 01. listopada 2021. godine.

Studentima kojima je pravo na subvenciju priznato u protekloj akademskoj godini (2020./2021.) isto vrijedi do 30. rujna 2021. godine.

Popunjenom zahtjevu potrebno je priložiti:

  • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu.

Odluka o načinu i postupku sufinanciranja prijevoza za studente s područja Općine Križ

Mia Dimšić u Križu predstavlja svoju prvu knjigu

Mia Dimšić u Križu predstavlja svoju prvu knjigu Cesta do sna” uz glazbeni nastup 01. 10. 2021. u petak u 19 sati u Domu kulture Josip Badalić Križ.

Besplatne ulaznice potrebno je prethodno rezervirati i preuzeti u Knjižnici i čitaonici Križ u radno vrijeme knjižnice
(pon-sri-pet od 8:00 do 14:00 sati i uto-čet od 8:00 do 18:00 sati)
tel. 01/ 28 24 464  

e -mail info@kck.hr   
Više informacija na www.kck.hr  

Dođite i pustite da vas Mija vodi svojom Cestom do sna

Knjižnica i čitaonica Križ uz sufinanciranje Zagrebačke županije

Skip to content