JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ

Općina Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Isti je ovjavljen dana 25.10.2013. godine u dnevnom tisku 24 sata.

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ

Obavijest korisnicima Proračuna Općine Križ

Obavještavaju se udruge i zajednice udruga te Dječji vrtić Križ, korisnici Proračuna Općine Križ, da u smislu odredaba Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/8.,136/12.) i Uputa za izradu financijskih planova za 2014.-2016. godinu Općinskog načelnika Općine Križ, najkasnije do dana 10.10.2013. godine dostave prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu sa svim prilozima (prilozi su Financijski plan za naredne dvije godine i Prijavnica) odnosno prijedloge programa za koje planiraju sredstva iz Proračuna Općine Križ za 2014. godinu za financiranje ili sufinanciranje djelatnosti koju obavljaju.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE KRIŽ ZA 2014. GODINU

UPUTE ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2014.-2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN KORISNIKA PRORAČUNA-PROCJENA NAREDNE DVIJE GODINE

PRIJAVNICA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Križa Obavijest o rezultatima natječaja

Za Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Križa (Registarski broj natječaja: 157-13-KR-U), koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod oznakom: 2013/S 012-0051934 od 07.06.2013. godine i 2013/S 014-0055846 od 20.06.2013. godine, Općinski načelnik Općine Križ donio je Odluku o poništenju (KLASA: 350-01/13-01/01, URBROJ: 238/16-03-13-29 od 26.07.2013. godine), sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11.), kojom Odlukom su utvrđeni sljedeći razlozi za poništenje:
– prema odluci Ocjenjivačkog suda niti jedan zaprimljeni natječajni rad svojim rješenjem nije u potpunosti zadovoljio kriterije izvrsnosti, odnosno niti jedan rad se ne može pretočiti u realizaciju izmjena Detaljnog plana uređenja središta Križa te su članovi Ocjenjivačkog suda većinom glasova utvrdili da se zaprimljenim radovima ne dodijele nagrade;
– dodatno, niti jedan natjecatelj / ponuditelj nije ispunio tražene uvjete iz natječajne dokumentacije.

Istom Odlukom utvrđena je dodjela jednakovrijednih otkupa za sljedeće natječajne radove:
Natječajni rad pod šifrom „101“
Autori:
–    Ana Brkljačić, dipl.ing.arh.
–    Milivoj Cota, dipl.ing.arh. (Cota i Cota d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor, Zagreb)

Natječajni rad pod šifrom „102“
Autori:
KATUŠIĆ KOCBEK ARHITEKTI
Projektni tim:
–    Davor Katušić, d.i.a.
–    Jana Kocbek, u.d.i.a.
–    Krešimir Kolaković, d.i.a.
Suradnici:
–    Maša Rihtarić, aps.arh.
–    Luka Šarić, stud.arh.
–    Mate Viduka, stud.arh.

Skip to content