OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Dana 25.09.2018. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Križ.

Broj objave: 2018/S 01K-0026124. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 26.10.2018. godine do 11,00 sati.

Skip to content