OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Dana 25.09.2018. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Križ.

Broj objave: 2018/S 01K-0026124. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 26.10.2018. godine do 11,00 sati.

Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom

Dana 21.06.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom.

Broj objave: 2018/S 0F2-0016325. Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1823931

Rok za dostavu ponuda je 11.07.2018. godine do 11,00 sati.

OBAVIJEST – Javna nabava za sanaciju krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu

11.05.2018.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Sanacija krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu.

Broj objave: 2018/S 0F2-0012086
Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 30.05.2018. godine do 11,00 sati.

OBAVIJEST – Javna nabava za pružanje energetske usluge u svrhu povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za Pružanje energetske usluge u svrhu povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete.
Broj objave: 2018/S 0F2-0007675
Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1582378

Rok za dostavu ponuda je 04.05.2018. godine do 11,00 sati.