Nastavljaju se planirana asfaltiranja u Općini Križ. Jučer su završeni radovi na asfaltiranju Matkovićeve ulice u Križu koje je obišao Općinski načelnik Općine Križ. Slijedi još uređenje bankina. Spomenuta ulica asfaltiranja je u sklopu investicije asfaltiranja nerazvrstanih cesta temeljem Ugovora sa Zagrebačkom županijom za 2017. godinu i sufinanciranju od 300.000,00 kn.

Sufinanciranje se odnosi na sanaciju cestovne infrastrukture u Prigorskoj i Matkovićevoj ulici u Križu te cestu kroz naselje Konšćani. Riječ je o cestama koje su ove zime pretrpjele značajna oštećenja te je njihova sanacija nužna. Ukupna vrijednost spomenutih radova je 385.000,00 kn, od kojih 85.000,00 osigurava Općina Križ.

 

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );