JAVNI NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA DODJELU DONACIJA UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Zagrebačka županija raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija iz nadležnosti Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije udrugama i drugim neprofitnim organizacijama u svrhu potpore realizaciji programa/projekta od kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog ili obrazovnog značaja, te programa/projekta braniteljskih udruga i civilne zaštitei sličnih programa/projekata od općeg dobra na području Zagrebačke županijeu 2021. godini

Cilj i prioriteti Javnog natječajajejačanje kapacitetaudruga i drugih neprofitnih organizacija sa sjedištem na području Zagrebačke županije u svrhu potpore realizaciji programa/projekata od kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog ili obrazovnog značaja, te programa/projekta braniteljskih udruga i civilne zaštitei sličnih programa/projekata od općeg dobrana području Zagrebačke županije.

Javni natječaj zajedno s Uputama za prijavitelje i pripadajućim obrascima objavljen je na mrežnim stranicama Zagrebačke županije dana 18. siječnja 2021.godine, a obavijest o objavljenom Javnom natječaju objavljena je i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH. Javni natječaj otvoren je najmanje trideset (30) dana od objave, a krajnji rok za podnošenje prijava je 18. veljače 2021. godine.

JAVNI NATJEČAJ

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 500.000,00kuna. U okviru ukupnog iznosa financirati će se slijedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Županiju: -financijske potpore za program/projekt od kulturnog značaja-financijske potpore za program/projekt od humanitarnog značaja-financijske potpore za program/projekt od socijalnog značaja-financijske potpore za program/projekt od obrazovnog značaja-financijske potpore za program/projekt braniteljskih udruga i civilne zaštite-financijske potpore za program/projekt od općeg dobra Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kunado najviše 30.000,00 kuna.

Programe/projekte mogu prijaviti udruge i druge neprofitne organizacije sa sjedištem na području Zagrebačke županije koje moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Zagrebačke županije. Druge neprofitne organizacije su zaklade, ustanove, društva, klubovi, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacijekojesu upisane u odgovarajući matični registar, odnosnoregistar neprofitnih organizacija i koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a čije su aktivnosti usmjerene na doprinos općem dobru.

Skip to content