JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ – podsjetnik

Radi pravilnog postupanja u odnosu na javni natječaj objavljen 12.05.2020. godine podsjećamo na sljedeće:

Rok za predaju ponuda istječe u petak, 12. 06. 2020. godine.

Ponude se dostavljaju isključivo poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Križ.

Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. javnog natječaja.

Pravo prvenstva te redoslijed istih na javnom natječaju za zakup utvrđena su člankom  36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18  i 98/19).

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Obavijest građanima o nestanku vode!

Zbog oštećenja magistralnog cjevovoda od strane izvođača radova bez vode će ostati dio potrošača na području Općine Križ.

Voda će biti preusmjerena iz drugog pravca, ali najviši dijelovi će ostati bez vode te će dio potrošača imati smanjeni pritisak.

Bez vode:

  • Zagrebačka ulica i centar Križa
  • Ulica Braće Radić
  • Gornji Prnjarovec, Donji Prnjarovec, Šušnjari
  • Bunjani

Planirano trajanje radova je do 17 h.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije