Dnevno izvješće o broju oboljelih u Zagrebačkoj županiji – 24.04.2020.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do petka, 24.04.2020. do 11:00 sati evidentirano je 125 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o istom broju, što znači da na području Zagrebačke županije dva dana za redom nema novooboljelih, ali su 4 osobe više izliječene. Do sada su ukupno izliječene 42 osobe, a tri su preminule.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Sljedeće informacije bit će objavljene u subotu, 25.04.2020. oko 11:00 sati na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Podsjećamo i da se stanovnici Zagrebačke županije mogu kretati bez e-propusnice unutar Zagrebačke županije i grada Zagreba. Međutim Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije poziva stanovnike na odgovornost te da se, kao i do sada, kreću samo u slučaju potrebe.

Također, izdvojene COVID-19 ambulante Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu, Samoboru i Velikoj Gorici više ne rade u noćnoj smjeni već u jutarnjoj smjeni od 8:00 do 14:00 sati, te u popodnevnoj smjeni od 14:00 do 20:00 sati. Više pogledajte ovdje.

Pozivamo stanovnike Općine Križ i Zagrebačke županije da poštuju upute Stožera civilne zaštite RH jer jedino odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Obavijest korisnicima Knjižnice i čitaonice Križ

Knjižnica i čitaonica Križ počinje sa svojim radom u ponedjeljak 27. travnja 2020. godine i to u radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00 sati.

Molimo sve korisnike da se pridržavaju sljedećih mjera:

 1. U knjižnicu mogu ući najviše dva korisnika i to na označena mjesta
 2. Pri ulasku potrebno je temeljito dezinficirati ruke
 3. Knjige koje se vraćaju potrebno je odložiti na ulazu u za to pripremljenu kutiju
 4. Molimo sve korisnike da se strogo pridržavaju mjera o fizičkoj distanci od 2 metra
 5. Još jednom molimo sve korisnike, budite disciplinirani, budite tolerantni, poštujte mjere i sačuvajte svoje zdravlje i zdravlje svih oko sebe!

Vaše knjižničarke

ODRŽANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 22. travnja 2020. godine održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, koja je održana izjašnjavanjem članova Općinskog vijeća putem e-maila, s obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19, budući je za sve osobe na području Republike Hrvatske, Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, između ostaloga, naložena protuepidemijska mjera zabrane održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu i stroga mjera socijalnog distanciranja.

Dana 20. 04. 2020. godine zaprimljeni su prijedlozi za dopunu dnevnog reda, od podnositelja, članice Općinskog vijeća Općine Križ Sanje Jurić te člana Marija Šiletića.

Članica Općinskog vijeća Sanja Jurić predložila je da se u dnevni red uvrsti točka pod nazivom: „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odricanju Općinskog načelnika Općine Križ i zamjenika Općinskog načelnika plaće u visini 1/3 za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u svrhu socijalnih potreba“.

Član Općinskog vijeća Marijo Šiletić predložio je da se u dnevni red uvrste dvije nove točke i to:Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu“ te točka pod nazivom: „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Križ“.

Članovi Općinskog vijeća e-mailom su se očitovali o podnesenim prijedlozima za dopunu dnevnog reda te o samom dnevnom redu u cjelini u kojeg su sukladno rezultatima glasovanja unesene predložene Odluke članova Općinskog vijeća Sanje Jurić i Marija Šiletića.

Usvojen je Zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa.

Dnevni red s predloženim dopunama usvojen je s 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom te glasi:

      1.Aktualni sat.

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ.
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i Općine Križ.
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje:
 5. a) Odluke o mjerama pomoći građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Križ, radi izvanrednih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
 6. b) Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javnih površina uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
 7. c) Odluku o mjeri solidarnosti članova Općinskog vijeća Općine Križ zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
 8. d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu,
 9. e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Križ,
 10. f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odricanju Općinskog načelnika Općine Križ i zamjenika Općinskog načelnika plaće u visini 1/3 za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u svrhu socijalnih potreba.
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ.

Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ usvojen je jednoglasno. Naime, kroz važeći Prostorni plan, a posebno kroz dijelove koji imaju ograničavajući učinak na razvojne projekte nije osigurano optimalno korištenje razvojnih potencijala Poduzetničke zone Križ te se ovim izmjenama ograničavajući faktori u smislu lokacijskih uvjeta i parametara gradnje optimiziraju.

Odluka o raspisivanju javnog  natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ također je usvojena jednoglasno odnosno s 15 glasova „za“. Na temelju donesene Odluke raspisati će se natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Križ u katastarskim općinama: Hrastilnica, Križ, Novoselec, Okešinec, Širinec i Šušnjari, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene. Natječajem se daje u zakup sveukupno 578,8034 hektara poljoprivrednog zemljišta. Obzirom na aktualnu situaciju s korona virusom, vrijeme raspisivanja natječaja još nije definirano.

Članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su glasovali i za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i Općine Križ. Ovom Odlukom dana je suglasnost Općinskom načelniku za sklapanju ugovora o prijenosu nogostupa i pješačkih staza u Bunjanima, Obedišću i Poduzetničkoj zoni Križ iz poslovnih knjiga Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije u poslovne knjige Općine Križ.

S 11 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donesena je i Odluka o mjerama pomoći građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Križ, radi izvanrednih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske. Ovom Odlukom sve pravne osobe i obrtnici koji obavljaju gospodarske djelatnosti na području Općine Križ u narednih 3 (tri) mjeseca OSLOBAĐAJU se plaćanje komunalne naknade (za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020.); a svim fizičkim osobama ODGAĐA se naplata komunalne naknade sa 15.04. na 15.07.2020. godine.

Na spomenutu Odluku pristigla su dva amandmana i to Marija Šiletića i Sanje Jurić koji nisu usvojeni te je Odluka donesena kako je predložena od strane predlagača.

Naime član Općinskog vijeća Marijo Šiletić predložio je da se mjere oslobađanja plaćanja komunalne naknade za sve pravne osobe i obrtnike koji obavljaju gospodarske djelatnosti na području Općine Križ odnosi samo na one koji su bili obavezni zaustaviti svoju poslovnu djelatnost zbog epidemije Covid-19“.

Predlagatelj nije bio suglasan s podnesenim amandmanom Marija Šiletića, uz obrazloženje da su i gospodarski subjekti koji nisu obustavili rad za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, bili ograničeni u obavljanju djelatnosti, kako radi obveze poštivanja socijalnog distanciranja tako i radi obveze rada sa smanjenim radnim vremenom i drugo.

Sanja Jurić amandmanom je predložila da se fizičke osobe na području Općine Križ oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti za 3., 4. i 5. mjesec 2020. godine“.

Predlagatelj nije suglasan s podnesenim amandmanom Sanje Jurić, uz obrazloženje da je člankom 13. Odluke o komunalnoj naknadi („Glasnik Zagrebačke županije„ br. 42/18), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ, propisano da će obveznici plaćanja komunalne naknade – fizičke osobe, komunalnu naknadu plaćati u tromjesečnim razdobljima, što nije u skladu s prijedlogom po mjesecima.

Prihod od komunalne naknade je novčano javno davanje i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, dakle isto ulaganje će na ovaj, određeni način, biti vraćen građanima. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ, fizičke osobe odnosno građani mogu ostvariti pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane istom Odlukom, a između ostalih uvjeta, Odlukom su propisani i socijalni kriteriji. U ovom trenutku nije poznato i teško je u potpunosti predvidjeti razmjere štete, koju će ova epidemija nesumnjivo prouzročiti u svim područjima života, rada i opstojnosti pojedinih dijelova društva i gospodarstva. Jednako tako u ovom razdoblju još nisu ni poznate mjere pomoći svih tijela, za ublažavanje posljedica izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti korona virusa. Vezano uz sustav naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, poznato nam je da Hrvatske vode pripremaju svoj set mjera, koji je za sada nepoznat, a to se spominje iz razloga što su na uplatnicama građanima istovremeno iskazane obveze komunalne naknade i naknade za uređenje voda, što će u konačnici imati utjecaj na pitanje tehničke provede u praksi. Osim toga, ne zna se kakav će biti razvoj i trajanje ove epidemije i kakve će se još mjere razmatrati u narednom razdoblju.

Osobito je važno napomenuti da kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, kako u sadašnjim, tako i u svim drugim uvjetima, imam zakonsku i moralnu obvezu, voditi brigu o ostvarivanju prihoda i izvršavanju rashoda, s ciljem konstantne uravnoteženosti proračuna u cjelini.

Jednoglasno je donesena i Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javnih površina uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske. Spomenutom Odlukom, Općinski načelnik Općine Križ po pojedinačnim zahtjevima zakupnika poslovnih prostora i korisnika javnih površina s područja Općine Križ, donijeti će akte o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine, a koji nisu u mogućnosti obavljati svoju djelatnost za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Odluka o mjeri solidarnosti članova Općinskog vijeća Općine Križ zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, kojom je odlučeno da se za mjesec travanj, svibanj i lipanj ne izvrše naplate mjesečnih naknada za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Križ, usvojena je s 13 glasova „za“ i 2 „suzdržana glasa“. I na ovaj je prijedlog Odluke podnesen jedan amandman članice Općinskog vijeća Općine Križ Sanje Jurić, kojim je predloženo „da se uskraćene vijećničke naknade za 3 mjeseca usmjere za socijalno najugroženije građane Općine Križ, s potkrijepljenim dokazima“.

Članovi Općinskog vijeća nisu usvojili predloženi amandman, a Predlagatelj također nije prihvatio podneseni amandman, uz obrazloženje da su poslovi i obveze koje jedinica lokalne samouprave, Općina Križ, ima u svom samoupravnom djelokrugu, a u djelatnosti socijalne skrbi, propisani Zakonom o socijalnoj skrbi, Odlukom Općinskog vijeća Općine Križ o socijalnoj skrbi, kao i Programom socijalnih potreba, koji svake kalendarske godine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, uz proračun za odnosnu godinu.

Program socijalnih potreba Općine Križ, u dijelu podmirenja zakonom dozvoljenih pomoći različitim kategorijama osoba u socijalnoj potrebi, izvršava se u cijelosti, spram svih građana koji udovoljavaju propisanim uvjetima. Za provedbu Programa, između ostaloga, sklapaju se sporazumi i ugovori s više subjekata, kao što su nadležni Centar za socijalnu skrb i Gradsko društvo Crvenog križa.

I ovdje je osobito važno napomenuti da kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, kako u sadašnjim, tako i u svim drugim uvjetima, imam zakonsku i moralnu obvezu, da obustavom pojedinih rashoda nastojim izbalansirati uravnoteženost proračuna u cjelini.

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, nije usvojena budući je 5 članova Općinskog vijeća Općine Križ glasovalo „za“,  7 članova glasovalo je „protiv“ prijedloga Odluke i 2 su bila „suzdržana“. Spomenimo da je zatraženo i mišljenje Državnog izbornog povjerenstva i Ministarstva uprave Republike Hrvatske vezano uz prijedlog ove Odluke Marija Šiletića te je utvrđeno da Općina Križ ne smije mijenjati važeću Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu. Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19. i 98/19.) utvrđeno je pravo na redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji participiraju u općinskim i gradskim vijećima iz sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave . Pravo na financiranje imaju političke stranke i nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Križ koji su prema konačnim rezultatima izbora dobili mjesto vijećnika u Općinskom vijeću Općine Križ. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđen je isti iznos sredstava i to po 2.000,00 kuna godišnje odnosno za svakog člana Općinskog vijeća tromjesečni iznos sredstava u visini od =500,00 kn što je ujedno i najmanji mogući iznos propisan Zakonom za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 3 do 10 tisuća stanovnika.

Razmatran je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Križ koji nije usvojen budući je 4 članova Općinskog vijeća glasovalo „za“,  7 članova Općinskog vijeća je glasovalo „protiv“ Odluke i 3 su bila „suzdržana“.

Odluka o odricanju Općinskog načelnika Općine Križ i zamjenika Općinskog načelnika plaće u visini 1/3 za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u svrhu socijalnih potreba također nije usvojena budući je 5 članova Općinskog vijeća glasalo „za“ Odluku, 6 je bilo „protiv“ Odluke i 3 su bila „suzdržana“. Podsjetimo da je već prethodno predloženo da će Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika svoju plaću u visini 1/3 donirati za borbu protiv koronavirusa.

Jednoglasno je donesen i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ kojim se nastavlja uređivanje neophodnih akata potrebnih za upis u sudski registar Knjižnice po zakonu i u skladu s drugim propisima.

Dan planeta Zemlje 2020.

Dan planeta Zemlje u gotovo svim zemljama svijeta obilježava se 22. travnja, a ova godina je ipak posebna jer se obilježava 50. obljetnica.

Prvi put ovaj je događaj obilježen na taj dan 1970. u SAD-u, s početkom buđenja svijesti o očuvanju okoliša i utjecaja ljudskog djelovanja na prirodu. Američki senator Gaylord Nelson godinu dana prije zgrozio se nad posljedicama izljeva nafte uz obalu Kalifornije te se, vrativši se u američki parlament, izborio da se 22. travnja proglasi nacionalnim danom proslave planeta Zemlje. Naziv Earth Day prvi je puta upotrijebio gradonačelnik San Francisca u proglasu 1969. kojim je odlučeno da se na području tog grada taj datum slavi kao Dan planeta Zemlje.

Ujedinjeni Narodi su prije deset godina ovaj dan proglasili međunarodnim, a obilježava se u 190 zemalja diljem svijeta, svake godine s posebnim fokusom na određeni problem, ali uvijek jednakim ciljem – razmišljanjem o čovjekovom štetnom učinku na okolišu i njegovim smanjivanjem. 

Prvi Dan planeta Zemlje 1970. pokrenuo je val akcija, uključujući donošenje značajnih zakona o okolišu u SAD. Kao odgovor doneseni su brojni akti o čistom zraku i vodi te ugroženim vrstama životinja i biljaka, a ubrzo je bila stvorena i Agencija za zaštitu okoliša (EPA). Prateći Ameriku, brojne države su nedugo zatim počele usvajati slične zakone. Ovaj datum još uvijek ima ogroman međunarodni značaj, a 2016. godina je bila posebna jer je baš tada stupio na snagu povijesni Pariški sporazum o klimatskim promjenama.

Ovogodišnja tema su klimatske promjene i akcije koje bi se trebale provoditi kako bi one što manje utjecale na okoliš i čovječanstvo.

Posljedice klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta. Polarne ledene ploče tope se, a razina mora raste. U nekim regijama sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta i kiša, dok se u drugima javljaju sve intenzivniji toplinski valovi i suše. One se događaju vrlo brzo te se brojne biljke i životinje teško prilagođavaju. Mnoge kopnene, slatkovodne i morske vrste već su se preselile na nova staništa. Ako prosječne temperature ne svjetskoj razini budu i dalje nekontrolirano rasle, neke biljne i životinjske vrste bit će izložene povećanom riziku od izumiranja.

A što mi možemo napraviti da pomognemo Zemlji?

Biti ekološki osviješten i nije tako teško. Postoji mnogo malih stvari koje svakodnevno možemo raditi, a pomažu očuvanju naše planete.

Evo par ideja:

 • Jedite više lokalno i ekološki uzgojene hrane
 • Odvajajte otpad i reciklirajte ga
 • Pažljivo trošite vodu
 • Gasite svjetla kada vam nisu potrebna
 • Ne bacajte smeće u prirodu
 • Više koristite papirnatu ambalažu, a manje onu plastičnu
 • Koristite baterije koje se mogu ponovno napuniti
 • Manje trošite papir, npr. račune plaćajte preko interneta
 • Manje se vozite automobilom, a više koristite bicikl

 

Drugi dan bez novooboljeljih u Zagrebačkoj županiji – 21.04.2020.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do utorka, 21.04.2020. do 11:00 sati evidentirane su 124 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o istom broju, što znači da na području Zagrebačke županije dva dana za redom nema novooboljelih, ali su dvije osobe više izliječene. Tako su do sada ukupno izliječene 23 osobe, a tri su preminule.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Sljedeće informacije bit će objavljene u srijedu, 22.04.2020. oko 11:00 sati na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Podsjećamo i da se stanovnici Zagrebačke županije mogu kretati bez e- propusnice unutar Zagrebačke županije i grada Zagreba. Međutim Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije poziva stanovnike na odgovornost te da se, kao i do sada, kreću samo u slučaju potrebe.

Pozivamo stanovnike Općine Križ i Zagrebačke županije da poštuju upute Stožera civilne zaštite RH jer jedino odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Dnevno izvješće za područje Zagrebačke županije-20.04.2020. godine nema novooboljelih

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do ponedjeljka, 20.04.2020. do 11:00 sati evidentirane su 124 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o istom broju što znači da na području Zagrebačke županije nema novooboljelih. Do sada je izliječena 21 osoba, a tri su preminule.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Sljedeće informacije bit će objavljene u utorak, 21.04.2020. oko 11:00 sati na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Podsjećamo i da se stanovnici Zagrebačke županije od danas mogu kretati bez e- propusnice unutar Zagrebačke županije i grada Zagreba. Međutim Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije poziva stanovnike na odgovornost te da se, kao i do sada, kreću samo u slučaju potrebe.

Pozivamo stanovnike Općine Križ i Zagrebačke županije da poštuju upute Stožera civilne zaštite RH jer jedino odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Proglašena prirodna nepogoda mraz za područje Općine Križ

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 17. travnja 2020. godine proglasio je prirodnu nepogodu na području općina Bistra, Dubrava, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Križ, Luka, Jakovlje, Orle i Pisarovina te gradova Dugo Selo, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Velika Gorica, nastalu u razdoblju od 23. ožujka do 16. travnja 2020. godine, a uzrokovanu mrazom koji je na navedenom području nanio velike štete na poljoprivrednim kulturama.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Križ obavještava sve zainteresirane osobe da štete mogu prijaviti isključivo na email: info@opcina-kriz.hr zaključno sa 27.04.2020. godine na propisanom Obrascu PN, uz obvezno navođenje brojeva katastarskih čestica i poljoprivrednih kultura na kojima je nastala šteta.

OBRAZAC PN_mraz2020

ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPGODE MRAZ

e-Propusnice više nisu potrebne unutar Grada Zagreba i Zagrebačke županije

U večernjim satima, 19.04.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Križ zaprimio je Odluku u prilogu.

Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Od dana ukidanja mjere napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, ePropusnica je potrebna samo za odlazak izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

Dnevno izvješće o broju oboljelih u Zagrebačkoj županiji – 19.04.2020.

Izvor:www.zagrebacka-zupanija.hr

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do nedjelje, 19.04.2020. do 11:00 sati evidentirane su 124 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o tri osobe više. Do sada je izliječena 21 osoba, a tri su preminule.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije ima 8 ispostava na svom području koje su vidljive niže u tablici. Svaka ispostava obrađuje podatke za grad sjedište ispostave i okolne općine. Grad Sveta Nedelja jedini je grad koji nema svoju ispostavu, već se podaci obrađuju u Ispostavi Samobor.

Broj oboljelih prema ISPOSTAVAMA Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije:

Napominjemo brojevi u tablici se odnose na ispostave Zavoda koji obrađuju podatke ZA GRAD I OKOLNE OPĆINE!

Sljedeće informacije bit će objavljene u ponedjeljak, 20.04.2020. oko 11:00 sati na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr čim ih zaprimimo od strane Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Pozivamo stanovnike Zagrebačke županije da poštuju upute Stožera civilne zaštite RH jer jedino odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana