ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Svim sugrađankama želim sretan Dan žena!

Život svakog od nas obilježen je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena, naših majki, supruga, sestara, prijateljica, kćeri, suradnica…Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo.

Neka ovaj dan uistinu bude praznik na koji slavimo afirmaciju i ravnopravnost žena; svim damama želim da ih uvažavanje i pažnja, osobito izraženi na današnji dan, prate cijele godine.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.