ODRŽANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na prvoj sjednici Općinskog vijeća u 2020. godini održanoj 30. siječnja, nazočilo je 9 od 15 članova Općinskog vijeća. Na sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Maja Lajpold, Ivana Posavec Krivec, Zoran Borić, Ines Dundović, Miroslav Pranjić i Stjepan Pečnjak. Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 27. sjednice. Prije svega, predložio je da se minutom šutnje oda počast preminulom predsjedniku Vijeća mjesnog odbora Vezišće, gospodinu Stanku Lochertu, koji je redovito bio nazočan sjednicama Općinskog vijeća Općine Križ, sve do zadnje održane sjednice.

Između ostalog, Načelnik je izvijestio članove Općinskog vijeća i javnost da su završeni radovi na uređenju objekta na Sportskom parku u Križu u kojem se nalaze svlačionice, a kojeg kao sjedište koristi i Zajednica sportskih udruga Općine Križ. Obnovljena je fasada te krov objekta, a ugrađena su i nova vrata na glavni ulaz, odnosno svlačionice. Vrijednost spomenutih radova je oko 260.000,00 kn. Tijekom ove godine planira se i unutarnje uređenje te opremanje spomenutog objekta na Sportskom parku u Križu teretanom, a spomenuti projekt vrijednosti nešto manje od 500.000.00 kn prijavljen je na javni poziv Središnjeg Državnog ureda za šport. Završena je i obnova dijela stolarije na društvenom domu u Razljevu gdje je uređen i prilaz tom objektu. Ukupna vrijednost spomenutih radova iznosi oko 50.000,00 kn. Spomenuo je i da su na sportskom parku u Obedišću, odnosno na objektu koji se nalazi uz nogometno igralište ugrađena nova vrata glavnog ulaza za što je izdojeno oko 8 tisuća kuna.

Vezano uz brojne upite oko javne rasvjete, odnosno prigovore da na nekim dijelovima rasvjeta ne radi, Načelnik je još jednom ponovio da nije zadovoljan brzinom rješavanja problema no istaknuo je da se radi sve da se taj proces ubrza. Ujedno je i iskoristio priliku da odgovori na vijećničko pitanje Marija Šiletića s protekle sjednice Općinskog vijeća, vezano uz postignute uštede tijekom perioda primjene nove energetski učinkovite javne rasvjete. Istaknuo je da je tijekom 2017. godine za električnu energiju za javnu rasvjetnu ukupno utrošeno nešto više od 277.000,00 kn, a tijekom 2018. godine nešto više od 253.000,00 kn. Ako uzmemo u obzir da je nova javna rasvjeta stavljena u funkciju krajem 2018. godine i ovaj iznos pokazuje uštedu jer su računi za električnu energiju u studenom i prosincu 2018. već bili znatno manji. Primjerice, račun za listopad iznosio je oko 25.000,00 kn, a za studeni oko 13.000,00 kn. Prava ušteda vidljiva je u 2019. godini kada je od početka godine stavljena u funkciju energetski učinkovita javna rasvjeta, a ukupna sredstva utrošena za električnu energiju javne rasvjete iznose nešto više od 104.000,00 kn.

U proteklom periodu obavljeni su i brojni sastanci pa se tako Općinski načelnik zajedno sa svojim zamjenikom Zlatkom Hrastićem sastao s ravnateljem Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije te im je tom prigodom rečeno da će se ove godine asfaltirati županijska cesta kroz Bunjane.

Općinski načelnik tijekom aktualnog sata pozvao je udruge koje djeluju u kulturi da prijave svoje programe/projekte na raspisani javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2020. godini. Napomenuo je i da su sklopljeni ugovori o izravnoj dodjeli financijskih sredstava skladno nadležnim propisima i to s Vatrogasnom zajednicom Općine Križ (vrijednost 250.000,00 kn), Javnom Vatrogasnom postrojbom Grada Ivanić-Grad (vrijednost 180.000,00 kn) i Gradskim društvom Crvenog Križa Ivanić-Grad (vrijednost 60.000,00 kn) te sa Zajednicom športskih udruga Općine Križ (vrijednost 480.000,00 kn).
Potpisan je i Ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije mačaka i pasa na području Općine Križ i to s Veterinarskom stanicom Križ d.o.o.
Donesen je i objavljen Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Križ za 2020. godinu kojim se ne planira prijam novih službenika niti namještenika.
Vezano uz rad matičnog ureda u Križu, kontaktirana je vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela za opću upravu u Zagrebačkoj županiji gđa. Andreja Jurić, koja je potvrdila ono što građani znaju, a to je da privremeno ne radi matični ured u Križu i u Kloštru Ivaniću, uglavnom zato što trenutno postoji deficit matičara na ovom području. Istaknula je da nikako nije intencija zatvoriti matični ured u Križu, već da je trenutno potrebno jedno vrijeme (mjesec, dva) da se uspostavi rad u službi te da osposobi službenika za rad na tim poslovima.

Tijekom aktualnog sat članovi Općinskog vijeća Općine Križ imali su priliku postavljati vijećnička pitanja.
Vezano uz pitanje  o planovima uz nastavak izgradnje dječjeg vrtića, Načelnik je istaknuo da su u tijeku postupci vezani uz što skoriji nastavka izgradnje dječjeg vrtića, odnosno provedbe nove javne nabave i odabira novog izvođača radova. S prvotnim izvođačem radova raskinuti su odnosi zbog kašnjenja radova, ne dostavljanja dokumentacije i ucjena s povećanjem cijena koštanja izgradnje mimo potpisanog ugovora, a na takve ucjene, istaknuo je Općinski načelnik, ova izvršna vlast nije željela pristati. Budući su se tržišne okolnosti promijenile unazad dvije godine, na što Općina nema apsolutno nikakvog utjecaja, Načelnik je kaže, svjestan da bi cijene daljnje izgradnje vrtića mogle biti veće nego što je planirano. Ipak, izgradnja vrtića i dalje je glavni prioritet i cilj ove izvršne vlasti, a Općina još uvijek ima, što je pozitivno u cijeloj prići, priliku povući odobrenih oko 6 milijuna kuna EU sredstava za ovaj projekt.

Vezano uz pitanje oko problematike buke, prašine i teškog tereta u centru Novoselca, a čiji je uzrok proizvodnja u drvnoj industriji, Općinski je Načelnik istaknuo da je za sve nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, no da je on osobno kao i predstavnici Općine Križ u nekoliko navrata usmeno i pismeno kontaktirao direktora spomenute drvne industrije koja je već poduzela korake da se smanji buka, a u narednom periodu nastavljaju rješavanje problema koji uzrokuje negodovanje stanovništva. Također, tijekom spomenute komunikacije bilo je riječi o micanju prometa teškog tereta kroz Kolodvorsku ulicu u Novoselcu na način da se isti usmjeri na drugi ulaz tvornice.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Križ i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ. Naime ista je stavljena na dnevni red Općinskog vijeća zbog potrebe usklađivanja odredaba s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a bit promjena odnosi se na postupak utvrđivanja zakonitosti općih akata koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Jednoglasno je donesena i Odluka o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu kao i Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad. Naime do sada je reciklažnim dvorištem upravljalo Općinsko trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, a od sada će to obavljati trgovačko društvo Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad kojem se upravljanje daje bez naknade, a sve s ciljem da se osigura trajno i kvalitetno obavljanje  predmetne djelatnosti.

Temeljem javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ i prosinca 2019. godine, jednoglasno je donesena Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ., odnosno o prodaji nekretnina ponuditeljima, a za koje je ukupno ostvarena cijena od oko 39.000,00 kuna. Jednoglasno je usvojena i Odluka o izmjenama Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Nakon što su na protekloj sjednici članovi Općinskog vijeća donijeli Odluku o osnivanju javne ustanove knjižnice i čitaonice Križ, sljedeći korak je i Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Knjižnice i čitaonice Križ. Jednoglasno je odlučeno da se za privremenog ravnatelja imenuje Sandra Crnković mag. bibl. te da je kao privremena ravnateljica u narednom periodu dužna sukladno mjerodavnoj zakonskoj regulativi, obaviti sve pripremne radnje te donijeti sve akte, ishoditi potrebne dozvole i odraditi prijave, potrebne za početak rada Knjižnice kao javne ustanove. Privremeni ravnatelj obavljati će dužnost do stupanja na dužnost ravnatelja koji će se imenovati temeljem provedenog  javnog natječaja.

Donesena je i Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. kojom je povodom odustajanja jedne studentice od stipendije, sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ, stipendija dodijeljena drugom kandidatu koji zadovoljava propisane kriterije.

U nastavku sjednice, jednoglasno je usvojena i Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. i to po principu dozvoljenog prekoračenja salda po računu za redovno poslovanje Općine Križ u iznosu 3 milijuna kuna.

Na kraju sjednice donesena je i Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnina u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama te Odluka o  izdvajanju novčanih sredstava za  naknadu za pruženu energetsku uslugu. Iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, sukladno donesenoj Odluci isplatiti će se 383.000,00 kn kao naknada z pruženu energetsku uslugu trgovačkom društvu Experta Grupa d.o.o. iz Požege.

 

 

Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić poštovat će odluku Ustavnog suda

IZVOR: www.ivakop.hr

S obzirom na Rješenje Ustavnog suda o privremenoj obustavi primjene dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2019. godine, koju je donijela Vlada RH, Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić, odnosno komunalno društvo Ivakop će do konačne Odluke Ustavnog suda naplatu odvoza otpada vršiti kao i do sada, odnosno po postojećim cijenama.

Da podsjetimo, na gradskom i općinskim vijećima je tijekom prošle godine Usvojena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO u kojoj je bilo predviđeno povećanje cijene, odnosno definiran je fiksni iznos cijene od 66,53 kn uvećano za pripadajuću stopu PDV-a dok je varijabilni dio cijene trebao ovisiti o veličini spremnika i broju njegovih pražnjenja tijekom mjeseca.

Za korisnike bi navedeno povećanje iznosilo, u prosjeku, cca 35% u odnosu na sadašnju cijenu, odnosno za najveću grupu korisnika koji koriste kantu od 120 litara i odvoz 4 puta mjesečno.

Odluka je trebala biti u primjeni od 01.04.2020.g.

Ova privremena obustava Uredbe za nas znači da čekamo konačno rješenje Ustavnog suda kako bi znali uskladiti svoje poslovanje s konačnom odlukom te da navedeno bude objavljeno u Narodnim novinama.

Za sada mi svoje usluge naplaćujemo po postojećem „starom“ cjeniku te ćemo naše korisnike na vrijeme obavijestiti o svakoj promjeni u našem poslovanju.“

Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad

Skip to content