Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

Općinsko vijeće Općine Križ na 22. sjednici održanoj 23.04.2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ koji će se održati u nedjelju 26.05.2019. godine. Više pogledati na:

Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ