Završen 19. KOT

Završeno je još jedno Kriško orijentacijsko takmičenje KOT, koje se održalo u Općini Križ i to u organizaciji  Odreda izviđača Siniša Pavković Križ.

Od 5. do 7. travnja, Općina Križ bila je domaćin 19. KOT-a, odnosno 2. kola državne izviđačke lige za mlađu i stariju kategoriju. Riječ je o Međunarodnom izviđačkom orijentacijskom takmičenju.

Općina Križ dobro je poznato okupljalište izviđača iz cijele Hrvatske i šire što dokazuje i odaziv od 25 ekipa odnosno 174 članova izviđačkih odreda iz cijele Hrvatske i regije te oko 50 organizatora (volontera).

Tijekom vikenda, mlađi izviđači su se orijentirali od Križa preko Donjeg Prnjarovca do Novoselca stazom od 5 km, dok su stariji prolazili Moslavinom sa startom u Gornjoj Jelenskoj. Staza ukupne dužine 16 km, prolazila je preko Jelengrada, Potrenke, Grabrovečke kose, Košute, Kopčić brda te je završila u Ruškovici. Izuzetno zahtjevna staza je pokazala sve čari moslavačkog gorja te su neke od ekipa stazu uspjele proći u zadanom vremenu dok su neke ekipe otišle u noć, ali ipak su uspjele završiti stazu.

Nedjeljni dan je protekao u odrađivanju sportskih zadataka poput brzinskog podizanja i rušenja šatora, vezanja čvorova.

Ovogodišnji pobjednici u mlađoj kategoriji su članovi XV. SDI. Tornado iz Zagreba, a u starijoj kategoriji prijelazni pehar nose članovi Skautskog kluba Marjan iz Splita.

I ove godine takmičenje je bilo međunarodnog karaktera te nam je izrazito drago da su nas posjetile ekipe iz Banja Luke te ekipa iz Niša.

Ovogodišnje natjecanje je logistički bilo najzahtjevnije za organizatore, te sve ovo ne bi bilo moguće bez volontera kojih je i ove godine bilo u velikom broju. Ukupno u organizacijskom dijelu uz domaćine sudjelovalo je još 20 volontera iz ostalih izviđačkih jedinica.

Završnici natjecanja, odnosno podjeli priznanja sudionicima i nagrada najboljima, nazočio je i Općinski načelnik Marko Magdić. Načelnik je organizatorima, Izviđačkom odredu Siniša Pavković iz Križa, zahvalio na uspješnoj organizaciji još jednog KOT-a za kojeg će i nadalje, istaknuo je, imati podršku Općine Križ.

KAKO JE BILO, POGLEDAJTE U GALERIJI!

 

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./2020.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./20. (KLASA: 601-02/19-05/03, UR.BROJ: 238/16-79-19-04, OD 01.04.2019.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje

N A T J E Č A J za upis djece u Dječji vrtić Križ  za pedagošku godinu 2019./2020.

I.

Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije koju je potrebno priložiti,  može se preuzeti u Dječjem vrtiću Križ, Školska 15  i na internet stranici Općine Križ – www.opcina-kriz.hr .

II.

Zahtjev za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE  i potrebna dokumentacija podnosi se od 08.04. – 10.05.2019., od 7,00-15,00 sati.

Zahtjevi  se primaju za djecu rođenu od 01.04.2013. – 31.03.2014.g.

Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

III.

Uz zahtjev za upis u program predškole  potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
 • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće u razvoju

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta potrebno je dostaviti na  prvi dan početka programa predškole (ne stariju od dva tjedna).

IV.

Zahtjev za upis djece u REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija  podnosi se  od 08.04. – 10.05.2019., od 7,00 -15,00 sati.

U Dječji vrtić Križ ,  u redoviti program na upražnjena mjesta upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Križ.

V.

Prednosti pri upisu u redoviti program ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 12/14)   koju je Općinsko vijeće Općine Križ  donijelo dana 23.04.2014. kako slijedi:

Prednosti pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

–     dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u općini Križ

–    dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u općini Križ

–     dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom

prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u općini Križ

Prednost pri upisu u redoviti program Dječji vrtić Križ djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja
 3. djeca iz obitelji s troje i više djece
 4. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
 5. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
 7. djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

VI.

Uz zahtjev za upis u redoviti program potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju :

 1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list, izvornik ili presliku
 2. Izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od 6 mjeseci ) ili osobna iskaznica za

djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a

 1. Preslike osobnih iskaznica roditelja
 2. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

–  potvrda poslodavca o zaposlenju ne starije od 30 dana, rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o statusu poljoprivrednika

–  preslik prijave HZMO i HZZO –u za novozaposlene

Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata : rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata

Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca  o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO-u za novozaposlene

Dokazi samohranosti:

– izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne starije od 6 mj.)

–  smrtni list za preminulog roditelja

–  potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom

uzdržavanju ( državna privremena alimentacija)

Za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

– potvrda poslodavca o zaposlenju

– izvod iz matice rođenih roditelja( ne starije od 6 mj.)

– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

–  potvrda fakulteta/ škole o redovnom školovanju

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

– preslik rodnih listova za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji:

– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete korisnika doplatka za dijete:

–  rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete

Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

–  preporuku Centra za socijalnu skrb

Za dijete s teškoćama u razvoju:

– rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb

– medicinska dokumentacija

Za dijete nezaposlenog samohranog roditelja i dijete koje živi samo sa jednim nezaposlenim roditeljem ( jednoroditeljska obitelj):

–  izvadak iz matice rođenih roditelja

Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području općine Križ:

–  rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave

Za dijete nezaposlenih roditelja:

–  potvrda Zavoda za zapošljavanje

VII.

Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja-korisnika usluga .

Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ plaćaju ekonomsku cijenu  ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

VIII.

Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi  Odluku o upisu. Odluka o  upisu biti će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križ, u objektu u Križu i objektu u Novoselcu, i na internetskim stranicama Općine Križ,  najkasnije do 24.05.2019. godine.

O Zahtjevima za upis koji nisu predani u zadanom roku također će se odlučiti. Ako nema mjesta staviti će se na listu čekanja, te pozitivno riješiti prema mogućnostima tj.kada bude slobodnog mjesta u skupinama.

Temeljem provedenih zahtjeva za upis djece, organizirati će se odgojne skupine sukladno važećim Pedagoškim standardima.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Križ

USKRSNA IZLOŽBA – OVO JAJE S LJUBAVLJU SE DAJE

Proljeće je, a pred nama je najveći blagdan u godini Uskrs sa svim običajima korizmenog i uskrsnog razdoblja. Sjećanja nas odmah vraćaju na djetinjstvo, na posebne doživljaje kod svih nas, a prva pomisao na Uskrs u nizu običaja, najčešće je povezana sa šarenim pisanicama.

Jedan od uskrsnih običaja kojeg baštinimo je običaj bojenja pisanice odnosno obojenoga jaja. Upravo je zato pred Uskrsne blagdane u fokusu izložbe vrijedne udruge Ženske ruke iz Križa, upravo pisanica. Izložba koja se otvara u petak 12.04.2019. godine s početkom u 18 sati u Galerii Križ, nosi naziv OVO JAJE S LJUBAVLJU SE DAJE. Ovom izložbom članice udruge Ženske ruke predstavljaju svim vjernim posjetiteljima, sugrađanima i široj publici uskrsnu pisanicu, jaje nastao suvremenim tehnikama u odnosu na stare običaje. Bit će tu pisanice od recikliranog tekstila u nježnim pastelnim bojama proljeća. Tu su i neizostavni proljetni vjenčići i čitav niz raznih simbola Uskrsa kao što su zečići, pilići s kokicama, leptirići, bubamare i ptičice.

Jedna od predaja vezanih uz običaj pisanice kaže da je Sv. Marija Magdalena otišla u Rim pripovijedati evanđelje pa je bila odvedena pred cara. Kako se pred cara nije izlazilo praznih ruku, a ona nije imala novca pa je tako caru poklonila ono što je imala, obično bijelo jaje. Car je njoj odgovorio da će u njenu priču o uskrslom Kristu Spasitelju povjerovati kad ono jaje postane crveno. I tada se zaista jaje u njenim rukama obojilo u crveno, u boju ljubavi. Tako su prve pisanice u cijelom kršćanskom svijetu bile crvene pa i one u Hrvata.